สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

หนังสือนุ่มนิ่มลอยน้ำที่จะชวนคุณหนูๆมารู้จักกับเหล่าสัตว์สุดน่ารักในฟาร์มแสนสุข พวกเขาส่งเสียงร้องอย่างไรนะ คำกลอนอ่านสนุก พัฒนาทักษะการฟัง พิมพ์ด้วยสี
Non-toxic ปลอดภัยสำหรับลูกน้อย บีบมีเสียงปี๊บๆ ให้คุณหนูๆเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สนุกได้ทุกที่ทุกเวลาแม้กระทั่งตอนอาบน้ำ  

A soft picture book floating on the water allows children to learn about different animals on a happy farm. What is animals’ sound? Fun rhymes promote babies’ listening skills. They are printed with non-toxic colors, safe for babies. Squeeze and hear the sound of “Beep! Beep!” Let your babies learn creatively. Enjoy anytime, anywhere, even in the shower.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

Bookstart

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2563 / 2020

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

หนังสือดีสำหรับเด็กวัย 0-1 ปี
Good book for babies aged 0-1 year.

อื่น ๆ / Other

เนื้อหาอื่นๆ
Other

Class Publishing House Co.,Ltd.

ชื่อ / NAME ศิวโรจน์ ด่านศมสถิต
Siwaroj Dansamasatid
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด
Class Publishing House Co.,Ltd.
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER เราคือสำนักพิมพ์ที่มุ่งมั่นตั้งใจจะผลิตหนังสือสำหรับเด็ก ภายใต้ความเชื่อที่ว่า หนังสือที่ดีจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ เติบโต และค้นพบศักยภาพของตนเอง
We are a publisher that is committed to producing children’s books and has a belief that a good book will help children learn, grow, and discover their real potentials.
โทรศัพท์ / TEL +66 2 278 0378
อีเมล / EMAIL siwaroj@classpublishing.com , classpublishing.thailand@gmail.com
WEBSITE www.classpublishing.com
FACEBOOK classpublishing
ETC
View Author posts