หนังสือที่ขายลิขสิทธิ์ไปยังต่างประเทศ

การต่อยอดจากการนำหนังสือที่เกิดจากการสร้างสรรค์ผลงานของนักเขียนและสำนักพิมพ์ไทย นำไปขายลิขสิทธิ์ยังต่างประเทศนั้น เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และช่วยเผยแพร่ผลงานให้แพร่หลายมากขึ้น ซึ่งการนำหนังสือไปขายลิขสิทธิ์ยังต่างประเทศนั้น นักเขียนและสำนักพิมพ์จะต้องมีความรู้ความเข้าใจสัญญา ลิขสิทธิ์ เป็นการยอมรับในกติกาสากลเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงเรื่องเงินจ่ายล่วงหน้า (advance) และค่าลิขสิทธิ์ (royalty rate) และการรายงานยอดขายอย่างตรงไปตรงมา ปัจจุบันมีหนังสือของนักเขียนและสำนักพิมพ์ของไทย ถูกนำไปแปลเป็นภาษาต่าง ๆ หลายภาษา ทั้งในกลุ่มหนังสือเด็ก วรรณกรรม การเมือง และศิลปะวัฒนธรรม