หนังสือได้รับรางวัล

การมอบรางวัลของอุตสาหกรรมหนังสือ จัดขึ้นเพื่อยกย่องผลงานสร้างสรรค์อันทรงคุณค่า มีความสำคัญต่อการพัฒนาหนังสือและส่งเสริมการอ่านเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้คนสนใจเรื่องการอ่านมากขึ้นแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนในวงการหนังสือเป็นอย่างมาก ซึ่งแต่ละรางวัล จะมีลักษณะแตกต่างกัน เช่น รางวัลซีไรต์ รางวัลหนังสือดีเด่นของ สพฐ. รางวัลแว่นฟ้า เป็นต้น หรือรางวัลในต่างประเทศ เช่น รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม (NOBEL PRIZE IN LITERATURE) รางวัลพูลิตเซอร์ (PULITZER PRIZES 1918) รางวัลเจมส์ เทท แบล็ก เมมโมเรียล (JAMES TAIT BLACK MEMORIAL PRIZES,-1919) รางวัลกอฟเวอเนอร์ เจเนรัลส ลิทเทอเรรี (GOVERNOR GENERAL’S LITERARY AWARD ,1936) รางวัลเนชั่นแนล บุ๊ก (NATIONAL BOOK AWARDS,-1950) รางวัลฮูโก (HUGO AWARD,-1953) รางวัลไมลส์ แฟรงคลิน ลิทเทอรี (MILES FRANKLIN LITERARY AWARD, -1957) รางวัลบุ๊กเกอร์ ไพรซ์ (BOOKER PRIZE,1968) เป็นต้น