ในรูปเงา / In the Shadow

In the shadow

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

นวนิยายขนาดสั้นที่เล่าเรื่องรักโศกของชีวิตคนและสัตว์ ภายใต้พล็อตเรื่องรักสามเศร้า นักเขียนได้ใช้พลังของภาษาในการบรรยาย สร้างชีวิตให้กับตัวละครเด่น ๆ มีปมขัดแย้งในใจสูง เฉกเช่นปุถุชนคนมีกิเลสในชีวิตจริง อีกทั้งตัวละครประกอบเรื่องล้วนมีสีสันชั้นเชิง ราวกับนักเขียนได้เขียนขึ้นด้วยมือของจิตรกร หากทว่ารูปและแสงเงาที่ออกมาเป็นสีสันแสงเงาของวรรณกรรม ที่นักเขียนรู้จักขับเน้นให้น้ำหนักแสงเงา ระบายจนเรื่องค่อย ๆ ไต่ระดับความเข้มข้น กระทั่งนำไปสู่จุดหมายปลายทางของเรื่อง

A short-sized novel that tells the tragic love of the life of creatures – human and animal. According to the plot of a love triangle, the writer uses the power of language to describe and create prominent characters alive with a high conflict in their mind just like a normal person in real life who has passion. In addition, the characters in the story are still created with all colors and tactics as if the writer had written them by the hands of a painter that used a composition of the light and shadow like painting. However, they were the light and shadow of literature that the writer emphasized the weight of light and shadow in every single level. Then gradually it increased to the climax and led to the destination of the story, finally.

In the shadow

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

นายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 12
The 12th Naiin Awards

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2554 / 2011

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

รางวัลนวนิยายยอดเยี่ยม นายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี 2554
Best Novel Naiin Award 2011

รางวัล / Award

รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 9
The 9th 7 Book Awards

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2555 / 2012

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

รางวัลชนะเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2555
The Winner Award 2012

Arty House

ชื่อ / NAME
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER อาร์ตี้เฮ้าส์
Arty House
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER การได้อ่านหนังสือแนวๆ คือความสวิงสวายของชีวิต
โทรศัพท์ / TEL 0863482633
อีเมล / EMAIL artyhouse@gmail.com
WEBSITE www.artyhouse.net
FACEBOOK artyhouse.fanpage
ETC
View Author posts