ของขวัญวิเศษของโป๊งเหน่ง / Pong Neng’s Magical Gift

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

ย้อนเวลาสู่โลกล้านปีกับเรื่องราวของเหล่าไดโนเสาร์ตัวน้อยต่างสายพันธุ์ ผ่านหนังสือนิทาน ภาพสีสันสดใส ครั้งนี้เหล่าไดโนน้อยมาพร้อมกับของวิเศษบางอย่าง ซึ่งแท้จริงแล้ว ของวิเศษเหล่านั้น ไม่ได้เกิดจากเวทมนตร์หรือปาฏิหาริย์ใดๆ แต่เกิดจากความรู้สึก ที่พวกเขาให้คุณค่ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออาจเกิดจากหัวใจที่มุ่งมั่นและสองมือของเหล่าไดโนน้อยนั่นเอง

โป๊งเหน่งขอเมล็ดวิเศษมาจากปู่ตุ้มตุ้ย ถ้าเพาะเมล็ดเหล่านี้ลงในดิน คอยใส่ใจ และทำให้พวกมันมีความสุข มันจะกลายเป็นของขวัญที่วิเศษที่สุด โป๊งเหน่งพยายามประคบประหงมเมล็ดน้อยเหล่านี้เป็นอย่างดี เพราะเขาอยากให้มันกลายเป็นของขวัญวิเศษสำหรับแม่ในวันเกิด โป๊งเหน่งจะทำสำเร็จหรือไม่ และของขวัญวิเศษนั้นคืออะไรนะ

Back in time to the world of millions of years ago, with stories of different species of little dinosaurs through a colorful picture book. This time the little dinosaurs came with some magic items, although those magical things were not created by any magic or miracle, but by the feelings of something they valued, or something created by their determined hearts and hands.

Pong Neng asked Grandfather Toom Tui for a magical seed. If these seeds were planted, cared for, and made happily, they would grow into the most magnificent gift. Pong Neng did his best to caress these tiny seeds since he wanted them to be a beautiful birthday present for his mother. Will Pong Neng be successful? And what exactly is that wonderful gift?

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา จบปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย ด้วยความที่เป็นคนชอบอ่านนิทานและวรรณกรรมตั้งแต่เด็ก จึงทำงานเป็นนักแปลอิสระ จากนั้นได้เข้ามาทำงานที่ แปลน ฟอร์ คิดส์ เป็นผู้สร้างสรรค์เรื่องราวของแก๊งไดโนป่วนขวัญใจเด็ก ๆ

Manisa Palakawong Na Ayutthaya received a bachelor’s degree from the Faculty of Arts at Silpakorn University and a master’s degree in Public Administration from Monash University, Australia. As a person who liked to read fairy tales and novels since she was little, she became a freelance translator. Then she started working with Plan For Kids to ceate the beloved playful dinosaur gang.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

100 เล่มหนังสือดี สำหรับเด็กและเยาวชน

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2561 / 2018

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

One of the Great Hundred Books for Children and Teens

PLAN FOR KIDS CO., LTD.

ชื่อ / NAME PLAN FOR KIDS CO., LTD.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Hello Kids Publisher
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER Hello Kids Publisher:-
Creating fun activity books and educational media for preschoolers and young children.
โทรศัพท์ / TEL +662 575 2559
อีเมล / EMAIL rights@planforkids.com
WEBSITE https://www.planforkids.com/
FACEBOOK https://www.facebook.com/planforkids
ETC
View Author posts