อุตุคิดมุ / Oo Too Thinking about Diligence

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

สนุกสนานหรรษาไปกับนิทานอ่านแรปส่งเสริมคุณธรรม ลงท้ายเสียงสระอุ เรื่อง “อุตุคิดมุ” ที่จะช่วยปลูกฝังความขยันหมั่นเพียรให้กับเด็ก ๆ ผ่านเรื่องราวของอุตุ นกกระจาบจอมขี้เกียจที่ไม่ยอมสร้างรังตัวเอง อาศัยเบียดเบียนผู้อื่นตลอดมา เรื่องถึงเทวดา จึงให้บทเรียนครั้งสำคัญ จนอุตุคิดมุมานะ กลับใจสร้างรังตนเองจนสำเร็จ ซึ่งถ่ายทอดด้วยสำนวนชวนอ่าน พร้อมภาพประกอบสี่สี น่ารัก ชวนติดตาม ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และแฝงคติธรรมที่ดีงามในการดำเนินชีวิตไปพร้อม ๆ กัน

Enjoy reading the morality rap story “Oo Too Thinking About Diligence,” which features the vowel sound “-oo.” The story of the lazy sparrow who refused to make his own nest and always took advantage of others can help foster diligence in children. When the angel heard about it, he taught him a valuable lesson. Oo Too learned from that, transforming himself by successfully creating his own nest.
This book uses rhetoric to entice readers, and when combined with its magnificent four-color illustrations, it provides children with both entertainment and moral guidance in life.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected storybooks for preschool children whose content is consistent with the four virtues; sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit

PASS AT KIDS PUBLISHING

ชื่อ / NAME
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER พาสแอดคิดส์
PASS AT KIDS PUBLISHING
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER 69/18-19 หมู่ 6 ถนนบรมราชชนนี แขวง/เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
69/18-19, Moo 6, Baromrachachonnee Road, Talingchan, Bangkok, 10170
โทรศัพท์ / TEL 02 881 2840
อีเมล / EMAIL info@passeducation.com
WEBSITE www.passeducation.com
FACEBOOK passeducation
ETC
View Author posts