อ้ำอ้ำ ผลไม้หวานฉ่ำ / Yummy Yum! The Fruits are Sweet

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

สนุกสนานหรรษาไปกับนิทานอ่านแรปส่งเสริมคุณธรรม ลงท้ายเสียงสระอำ เรื่อง “อ้ำ อ้ำ ผลไม้หวานฉ่ำ” ที่จะช่วยปลูกฝังความซื่อสัตย์ให้กับเด็ก ๆ ผ่านเรื่องราวของลิงน้อยที่ฝ่าฝืนคำสั่งเทวดา แอบปีนต้นไม้ขึ้นไปเก็บกินผลไม้หวานฉ่ำ จนเกิดเรื่องวุ่นวาย แล้วจะทำอย่างไรกันล่ะทีนี้ ซึ่งถ่ายทอดด้วยสำนวนชวนอ่าน พร้อมภาพประกอบสี่สี น่ารัก ชวนติดตาม ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และแฝงคติธรรมที่ดีงามในการดำเนินชีวิตไปพร้อม ๆ กัน

Enjoy reading “Yum Yum! The Fruits Are Sweet,” a morality rap storybook that includes the vowel sound “-um.” The story of the little monkey who disobeyed the angel’s rule by climbing up the tree and taking the sweet juicy fruits, then eventually causing a problem, will teach the children about honesty. So, what will the monkey do?
This book entices readers with rhetoric, and when combined with its magnificent four-color illustrations, it gives children both enjoyment and moral guidance in life.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

มีผลงานนิทานมากมาย เช่น มังกรน้อยจีโน่ ชุดเล่นสนุกในบ้าน

Siriluck Rattanasuwat has written several storybook works, such as Gino the Little Dragon: Having Fun at Home Series.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected storybooks for preschool children whose content is consistent with the four virtues; sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit

PASS AT KIDS PUBLISHING

ชื่อ / NAME
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER พาสแอดคิดส์
PASS AT KIDS PUBLISHING
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER 69/18-19 หมู่ 6 ถนนบรมราชชนนี แขวง/เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
69/18-19, Moo 6, Baromrachachonnee Road, Talingchan, Bangkok, 10170
โทรศัพท์ / TEL 02 881 2840
อีเมล / EMAIL info@passeducation.com
WEBSITE www.passeducation.com
FACEBOOK passeducation
ETC
View Author posts