เก่งเพื่อแม่ คณิตศาสตร์ / Easy to Learn Mathematics

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

แบบฝึกหัดเตรียมสอบ อ.3 เตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1ให้เด็กๆ ฝึกคิดอย่างชำนาญเสริมทักษะพื้นฐานให้แน่น ฝึกฝนด้วยโจทย์หลากหลาย ท้าทายความคิด
สาระภายในเล่ม การนับจำนวน, บวกตัวเลข, ลบเลข, จำนวนมากกว่าและน้อยกว่า, การเรียงลำดับ, การชั่ง, การวัด, เศษส่วน

The All learning begins with the basics. The exercise and fun-friendly illustrations in this workbook help our young learners develop their basic mathematical skills and build up their confidence. The following topics are included: Numbers, Addition, Subtraction, More and Less, Ordering, Mass, Length, Halves, and Quarters.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

สุดธิดา นักเขียนและนักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็ก ที่เน้นการสอนสาระให้เป็นเรื่องน่าสนุก

Suttida, a children’s book author and illustrator who is keen on relating learning content with fun and interesting story

การขายลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศ / Copyright Trading to Other Countries

Singapore
English
2020

Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd.

ชื่อ / NAME บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER คิดบวก
Kidbuak
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER สำนักพิมพ์คิดบวก คือสำนักพิมพ์ในเครือ บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สร้างสรรค์หนังสือ และสื่อการเรียนรู้สำหรับวัยอนุบาลหลากหลายประเภท ทั้งหนังสืออ่าน หนังสือเสริมทักษะ และสื่อการเรียนรู้ ที่พัฒนาเนื้อหาให้สอดรับกับยุคดิจิทัล พาเด็กๆ ก้าวทันอย่างรู้ทันด้วยพื้นฐานความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกสมัยใหม่/

KID+ The concept of “More Than Publisher” best describes books and media for preschoolers produced by KID+ Publishing House that offers innovations beyond visual perception.

โทรศัพท์ / TEL +66 2935 6368-9
อีเมล / EMAIL ppt@pelangibooks.com
WEBSITE www.pelangithai.com
FACEBOOK pelangithailand
ETC Line: @pelangithai
View Author posts