ขบวนการพิชิตสวนชื้นแฉะ / Little Boy and Friends in the Dampy Parkland

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

นิทานปลูกฝังสุขนิสัยให้กับเด็ก เน้นมิติที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว สื่อสารความรักผ่านวิถีชีวิตประจำวัน เมื่อป๊อปโปและเพื่อนสัตว์พร้อมฝึกขับถ่าย พ่อกับแม่จึงนำขบวนช่วยสอนให้ แนะนำวิธีการใช้กระโถนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อบอกลาผ้าอ้อมที่แสนชื้นแฉะ

Little Boy and Friends in the Dampy Parkland is a book of the “I Love Mum Series” presenting the great love of a “mother” who takes care of everything involving their children including food, taking a bath, going to bed, etc. The book presents a potty-training time that parents can help their kids to get on the potty without a diaper.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

เกวลิน ชุ่มช่างทอง จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กเป็นบรรณาธิการและนักเขียนที่สร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดหนังสือจากเวทีต่างๆ มากมาย

Kewalin graduated from Srinakharinwirot University with a Bachelor of Arts degree majoring in Children’s Literature.
She now works as an editor and writer, conveying a sense of fun and happiness in her storybooks. After creating a lot of fun storybooks, she has won many awards from various contests.

การขายลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศ / Copyright Trading to Other Countries

Malaysia
English & Chinese
2019

Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd.

ชื่อ / NAME บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER คิดบวก
Kidbuak
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER สำนักพิมพ์คิดบวก คือสำนักพิมพ์ในเครือ บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สร้างสรรค์หนังสือ และสื่อการเรียนรู้สำหรับวัยอนุบาลหลากหลายประเภท ทั้งหนังสืออ่าน หนังสือเสริมทักษะ และสื่อการเรียนรู้ ที่พัฒนาเนื้อหาให้สอดรับกับยุคดิจิทัล พาเด็กๆ ก้าวทันอย่างรู้ทันด้วยพื้นฐานความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกสมัยใหม่/

KID+ The concept of “More Than Publisher” best describes books and media for preschoolers produced by KID+ Publishing House that offers innovations beyond visual perception.

โทรศัพท์ / TEL +66 2935 6368-9
อีเมล / EMAIL ppt@pelangibooks.com
WEBSITE www.pelangithai.com
FACEBOOK pelangithailand
ETC Line: @pelangithai
View Author posts