ของขวัญจากใครกันนะ-1

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

เหล่าสัตว์เพื่อนรักในโรงละครได้รับของขวัญปริศนา ทั้งหมดจึงช่วยกันค้นหาคำตอบว่าส่งมาเพื่ออะไรแม้ว่าลักษณะพิเศษของสัตว์แต่ละตัวจะเป็นอุปสรรค แต่ก็ไม่ยากนัก เมื่อตั้งสติ คิด ทำใหม่ แล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พลาด “โอกาสสำคัญ” ที่ได้รับ

The animals in a circus receive a mysterious present. They try to figure out why the present is sent to them. Although their different characteristics are a big obstacle, they keep calm, think carefully, and carry out their plan. Finally, they do not miss the “big opportunity” offered.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

อัครพล วัฒนสิน จบปริญญาโทต้านศิลปศาสตร์ สาขาการสื่อสาร จากประเทศออสเตรเลีย แต่มาทำงานต้านการตลาด จนกลายเป็นคุณพ่อน้องเอิงเอย เลยขอจับปากกาลองเขียนนิทานน่ารัก ๆ ให้ลูกสาวอ่านสักเรื่อง สองเรื่อง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหาร บริษัท เทอลังอิ พับลิซริ่ง ประเทศไทย จำกัด

Akarapol Watanasin received a master’s degree in liberal arts from Australia, majoring in Communication. He has been working in marketing field and has one child, Oeng-Oei. He started to write a few cute storybooks for his little girl. He works as an executive at Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd.

การขายลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศ / Copyright Trading to Other Countries

Malaysia
English & Chinese
2019

Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd.

ชื่อ / NAME บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER คิดบวก
Kidbuak
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER สำนักพิมพ์คิดบวก คือสำนักพิมพ์ในเครือ บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สร้างสรรค์หนังสือ และสื่อการเรียนรู้สำหรับวัยอนุบาลหลากหลายประเภท ทั้งหนังสืออ่าน หนังสือเสริมทักษะ และสื่อการเรียนรู้ ที่พัฒนาเนื้อหาให้สอดรับกับยุคดิจิทัล พาเด็กๆ ก้าวทันอย่างรู้ทันด้วยพื้นฐานความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกสมัยใหม่/

KID+ The concept of “More Than Publisher” best describes books and media for preschoolers produced by KID+ Publishing House that offers innovations beyond visual perception.

โทรศัพท์ / TEL +66 2935 6368-9
อีเมล / EMAIL ppt@pelangibooks.com
WEBSITE www.pelangithai.com
FACEBOOK pelangithailand
ETC Line: @pelangithai
View Author posts