สัตว์ประหลาดในห้องครัว / Monster in the Kitchen

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

นิทานปลูกฝังสุขนิสัยให้กับเด็ก เน้นมิติที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว สื่อสารความรักผ่านวิถีชีวิตประจำวัน เมื่อสัตว์ประหลาดน้อยมีนิสัยกินยาก กินอาหารแตกต่างกันมากในแต่ละวัน แม่จึงคิดหาวิธี ทำอาหารที่ถูกปากถูกใจให้สัตว์ประหลาด อาหารที่แม่ทำนั้นอร่อยและมีประโยชน์ อีกทั้งยังทำจากความรักความเข้าใจ จนสัตว์ประหลาดยอมปรับเปลี่ยนนิสัยการกิน และค่อยๆ กลับมาเป็นป๊อปโปลูกชายที่น่ารักคนเดิมของแม่

Monster in the Kitchen is one book of the “I Love Mum Series” presents the great love of “mother” who takes care of everything involving with their children including food, taking a bath, going to bed, etc. Mum is facing a little monster in her son – Poppo who has a hard time eating, so mum discovers how to cook delicious food and talks about her love poured into delicious and nutritious food for her kids. Definitely, the monster agrees to change his eating habits and gradually returns to be his mother’s lovely son Poppo.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

เกวลิน ชุ่มช่างทอง จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กเป็นบรรณาธิการและนักเขียนที่สร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดหนังสือจากเวทีต่างๆ มากมาย

Kewalin graduated from Srinakharinwirot University with a Bachelor of Arts degree majoring in Children’s Literature.
She now works as an editor and writer ,conveying a sense of fun and happiness in her storybooks. After creating a lot of fun storybooks, she has won many awards from various contests.

การขายลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศ / Copyright Trading to Other Countries

Malaysia
English & Chinese
2019

Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd.

ชื่อ / NAME บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER คิดบวก
Kidbuak
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER สำนักพิมพ์คิดบวก คือสำนักพิมพ์ในเครือ บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สร้างสรรค์หนังสือ และสื่อการเรียนรู้สำหรับวัยอนุบาลหลากหลายประเภท ทั้งหนังสืออ่าน หนังสือเสริมทักษะ และสื่อการเรียนรู้ ที่พัฒนาเนื้อหาให้สอดรับกับยุคดิจิทัล พาเด็กๆ ก้าวทันอย่างรู้ทันด้วยพื้นฐานความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกสมัยใหม่/

KID+ The concept of “More Than Publisher” best describes books and media for preschoolers produced by KID+ Publishing House that offers innovations beyond visual perception.

โทรศัพท์ / TEL +66 2935 6368-9
อีเมล / EMAIL ppt@pelangibooks.com
WEBSITE www.pelangithai.com
FACEBOOK pelangithailand
ETC Line: @pelangithai
View Author posts