สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

นิทานคุณธรรม ส่งเสริม MQ ด้านความมีน้ำใจ เรื่องราวของฮัมบี้ที่ไม่ยอมแบ่งลูกบอลใหม่ให้เพื่อนๆ เล่น แต่เมื่อต้องมาเล่นคนเดียวจึงเข้าใจว่าการแบ่งกันเล่น ทำให้รู้สึกสนุกและมีความสุขกว่ากันเยอะเลย

Humbie’s New Ball! is a picture book promoting children’s MQ on kindness. Humbie receives a new present. He is so excited. Is Humbie willing to share his new present with his friends? Let’s read to find out!

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

โอตะ อึมเมะ เป็นผู้มีประสบการณ์ในวงการหนังสือเด็ก ทั้งในฐานะบรรณาธิการและนักเขียนหนังสือสำหรับเด็ก

SOta Umme has accumulated her experience in children’s books as an editor and children’s book author.

การขายลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศ / Copyright Trading to Other Countries

China
English & Chinese
2016

Malaysia
English & Chinese
2019

การนำไปสร้างสรรค์ ดัดแปลง ต่อยอดเป็นงานอื่นของหนังสือเล่มนี้ (ภาพยนตร์ ซีรีส์ เกม คาแรคเตอร์, etc.) / Cross-media Adaptation

ดัดแปลงไปทำเป็น / Adaptation

เกม สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google play และ App Store
Download the game at Google play and App Store

ชื่อผลงานที่สร้างสรรค์ / Title

Humbie’s Adventure

ปีที่นำไปสร้างสรรค์ / Year

2563 / 2020

รายละเอียด / Description

เกมฝึกทักษะ สร้างจากคาแรคเตอร์ฮัมบี้ จระเข้น้อยน่ารักขวัญใจเด็กๆ ในนิทานชุด Humbie ให้เด็กๆ ฝึกทักษะด้านต่างๆ โดยได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองขณะเล่น จาก 4 เกม ดังนี้

 • Painting game ระบายสีภาพตัวการ์ตูนฮัมบี้หลากหลายท่าทาง เสริมการเรียนรู้เรื่องสีสัน น้ำหนักสี และฝึกทักษะพื้นฐานทางด้านศิลปะ
 • Matching game ฝึกสังเกตความเหมือนต่างของภาพ จับคู่สิ่งที่เหมือนกันได้ถูกต้อง
 • Packing game ฝึกทักษะการรับรู้ทางสายตา สังเกตภาพและเงา จดจำรูปร่าง
  จับคู่ภาพกับเงาได้ถูกต้อง
 • Driving game ประสานสัมพันธ์มือกับตา เรียนรู้ซ้าย-ขวา เพื่อหลบหลีกอุปสรรคในเกมได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเพื่อการเรียนรู้
  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Google play

The following are four skill enhancement games created from Humbie, a children’s favorite crocodile cartoon character from Hello Humbie storybook series:

 • Painting game : Color Humbie with different action to form a foundation of art and promote learning about colors and shading among children. 
 • Matching game : Match two things that share similarities. This game helps boost observation skill.
 • Packing game : Match the pictures to their correct shadows. This game help children observe the shapes of things and their shadows in order to match them correctly.
 • Driving game : Learn about left and right and how to swiftly avoid obstacles in the game. This game promotes hand-eye coordination.

Download the Free “Humbie’s Adventure” Game on the App Store and Google play

This image has an empty alt attribute; its file name is Screen-Shot-2564-12-13-at-20.48.49-600x214.png

Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd.

ชื่อ / NAME บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER คิดบวก
Kidbuak
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER สำนักพิมพ์คิดบวก คือสำนักพิมพ์ในเครือ บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สร้างสรรค์หนังสือ และสื่อการเรียนรู้สำหรับวัยอนุบาลหลากหลายประเภท ทั้งหนังสืออ่าน หนังสือเสริมทักษะ และสื่อการเรียนรู้ ที่พัฒนาเนื้อหาให้สอดรับกับยุคดิจิทัล พาเด็กๆ ก้าวทันอย่างรู้ทันด้วยพื้นฐานความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกสมัยใหม่/

KID+ The concept of “More Than Publisher” best describes books and media for preschoolers produced by KID+ Publishing House that offers innovations beyond visual perception.

โทรศัพท์ / TEL +66 2935 6368-9
อีเมล / EMAIL ppt@pelangibooks.com
WEBSITE www.pelangithai.com
FACEBOOK pelangithailand
ETC Line: @pelangithai
View Author posts