สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

นิทานคุณธรรม ส่งเสริม MQ ด้านความสุภาพ เรื่องราวของฮัมบี้ที่เคยพูดล้อเลียนทำให้สกังก์น้อยบัตเตอร์เสียใจ จนวันหนึ่งฮัมบี้ถูกล้อเลียนบ้าง เป็นเหตุให้ย้อนคิดจึงเข้าใจความรู้สึกของบัตเตอร์ ฮัมบี้รีบไปขอโทษบัตเตอร์และปรับปรุงนิสัยไม่ทำให้เพื่อนต้องอับอาย หรือทำร้ายจิตใจเพื่อนอีก

Humbie’s Little Friend! is a picture book promoting children’s MQ on politeness. Humbie loves having fun with his friends. But why does one of his friends cry? What has Humbie said and done? Let’s read to find out!

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

โอตะ อึมเมะ เป็นผู้มีประสบการณ์ในวงการหนังสือเด็ก ทั้งในฐานะบรรณาธิการและนักเขียนหนังสือสำหรับเด็ก

Ota Umme has accumulated her experience in children’s books as an editor and children’s book author.

การขายลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศ / Copyright Trading to Other Countries

China
English & Chinese
2016

Malaysia
English & Chinese
2019

การนำไปสร้างสรรค์ ดัดแปลง ต่อยอดเป็นงานอื่นของหนังสือเล่มนี้ (ภาพยนตร์ ซีรีส์ เกม คาแรคเตอร์, etc.) / Cross-media Adaptation

ดัดแปลงไปทำเป็น / Adaptation

เกม / Game
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google play และ App Store
Download the game at Google play and App Store

ชื่อผลงานที่สร้างสรรค์ / Title

Humbie’s Adventure

ปีที่นำไปสร้างสรรค์ / Year

2563 / 2020

รายละเอียด / Description

เกมฝึกทักษะ สร้างจากคาแรคเตอร์ฮัมบี้ จระเข้น้อยน่ารักขวัญใจเด็กๆ ในนิทานชุด Humbie ให้เด็กๆ ฝึกทักษะด้านต่างๆ โดยได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองขณะเล่น จาก 4 เกม ดังนี้

  • Painting game ระบายสีภาพตัวการ์ตูนฮัมบี้หลากหลายท่าทาง เสริมการเรียนรู้เรื่องสีสัน น้ำหนักสี และฝึกทักษะพื้นฐานทางด้านศิลปะ
  • Matching game ฝึกสังเกตความเหมือนต่างของภาพ จับคู่สิ่งที่เหมือนกันได้ถูกต้อง
  • Packing game ฝึกทักษะการรับรู้ทางสายตา สังเกตภาพและเงา จดจำรูปร่าง จับคู่ภาพกับเงาได้ถูกต้อง
  • Driving game ประสานสัมพันธ์มือกับตา เรียนรู้ซ้าย-ขวา หลบหลีกอุปสรรคในเกมได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเพื่อการเรียนรู้

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Google play 

The following are four skill enhancement games created from Humbie, a children’s favorite crocodile cartoon character from Hello Humbie storybook series :

  • Painting game: Color Humbie with different action to form a foundation of art and promote learning about colors and shading among children. 
  • Matching game: Match two things that share similarities. This game helps boost observation skill.
  • Packing game: Match the pictures to their correct shadows. This game help children observe the shapes of things and their shadows in order to match them correctly.
  • Driving game: Learn about left and right and how to swiftly avoid obstacles in the game. This game promotes hand-eye coordination.

Download the Free “Humbie’s Adventure” Game on the App Store and Google play

Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd.

ชื่อ / NAME บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER คิดบวก
Kidbuak
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER สำนักพิมพ์คิดบวก คือสำนักพิมพ์ในเครือ บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สร้างสรรค์หนังสือ และสื่อการเรียนรู้สำหรับวัยอนุบาลหลากหลายประเภท ทั้งหนังสืออ่าน หนังสือเสริมทักษะ และสื่อการเรียนรู้ ที่พัฒนาเนื้อหาให้สอดรับกับยุคดิจิทัล พาเด็กๆ ก้าวทันอย่างรู้ทันด้วยพื้นฐานความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกสมัยใหม่/

KID+ The concept of “More Than Publisher” best describes books and media for preschoolers produced by KID+ Publishing House that offers innovations beyond visual perception.

โทรศัพท์ / TEL +66 2935 6368-9
อีเมล / EMAIL ppt@pelangibooks.com
WEBSITE www.pelangithai.com
FACEBOOK pelangithailand
ETC Line: @pelangithai
View Author posts