สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

เมื่อแก๊งไดโนป่วนเกิดเล่นซนจนทำให้พวกเขาทะลุมิติมายังโลกปัจจุบันโดยบังเอิญ พวกเขาได้พบกับแม่วาฬที่กำลังป่วยหนัก ซ้ำเธอยังพลัดหลงกับลูกวาฬอีกด้วย แก๊งไดโนป่วนจะช่วยสองแม่ลูกได้อย่างไร และอะไรกันนะคือสาเหตุที่ทำแม่วาฬป่วยหนัก * สร้างสรรค์ร่วมกับโครงการ CHULA Zero Waste (สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

A Rabbit and a Squirrel are fighting. A Mole tries to repair the relationship by reminding both how that they helped each other to plant a fruit tree. Will good memories conquer the anger?
The group of playful dinosaurs accidentally crossed a dimension and arrived in the present world. They came to the critically ill mother whale, who had been separated from her calf. The dinosaur gang offers their help. And they’re trying to figure out what’s causing her illness.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา จบปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย ด้วยความที่เป็นคนชอบอ่านนิทานและวรรณกรรมตั้งแต่เด็ก จึงทำงานเป็นนักแปลอิสระ จากนั้นได้เข้ามาทำงานที่ แปลน ฟอร์ คิดส์ เป็นผู้สร้างสรรค์เรื่องราวของแก๊งไดโนป่วนขวัญใจเด็ก ๆ

Manisa Palakawong Na Ayutthaya received a bachelor’s degree from the Faculty of Arts at Silpakorn University and a master’s degree in Public Administration from Monash University, Australia. As a person who has liked to read fairy tales and novels since she was little, she became a freelance translator. Then she started working with a Plan For Kids to create the beloved playful dinosaur gang.

การนำไปสร้างสรรค์ ดัดแปลง ต่อยอดเป็นงานอื่นของหนังสือเล่มนี้ (ภาพยนตร์ ซีรีส์ เกม คาแรคเตอร์, etc.) / Cross-media Adaptation

ดัดแปลงไปทำเป็น / Adaptation

ละครนิทาน / Fairy Tale Show

ชื่อผลงานที่สร้างสรรค์ / Title

ละครนิทานไดโนป่วนก๊วนหรรษา / The Playful Dino Gang Show

ปีที่นำไปสร้างสรรค์ / Year

2552-2559 / 2009-2016

ดัดแปลงไปทำเป็น / Adaptation

Dino Run งานวิ่งสำหรับเด็กและครอบครัว / Dino Run, a running event for kids and families

ปีที่นำไปสร้างสรรค์ / Year

2559-2563 / 2016-2020

ดัดแปลงไปทำเป็น / Adaptation

ของเล่นเสริมพัฒนาสำหรับเด็ก / Development Toys for Kids

ปีที่นำไปสร้างสรรค์ / Year

2561- ปัจจุบัน / 2018-present

PLAN FOR KIDS CO., LTD.

ชื่อ / NAME PLAN FOR KIDS CO., LTD.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Hello Kids Publisher
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER Hello Kids Publisher:-
Creating fun activity books and educational media for preschoolers and young children.
โทรศัพท์ / TEL +662 575 2559
อีเมล / EMAIL rights@planforkids.com
WEBSITE https://www.planforkids.com/
FACEBOOK https://www.facebook.com/planforkids
ETC
View Author posts