สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

นิทานคุณธรรม ส่งเสริม MQ ด้านความซื่อสัตย์ เรื่องราวของฮัมบี้ที่ทำแว่นคุณยายแตกแล้วโยนความผิดให้แมว แต่ฮัมบี้ก็ทนกับความรู้สึกผิดในใจไม่ได้ จึงสารภาพกับคุณยายไปแต่โดยดี คุณยายให้อภัยและชื่นชมที่ฮัมบี้กล้าพูดความจริง ทำให้ฮัมบี้เรียนรู้ว่าการทำผิดแล้วกล้ายอมรับย่อมเกิดผลดีกว่าการปกปิดความผิดหรือโทษผู้อื่น

Humbie is in Trouble! is a picture book promoting children’s MQ on honesty. Humbie went to visit Grandma. It was such a fun day! But, oops, something happened. What was it? Let’s read to find out!

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

โอตะ อึมเมะ เป็นผู้มีประสบการณ์ในวงการหนังสือเด็ก ทั้งในฐานะบรรณาธิการและนักเขียนหนังสือสำหรับเด็ก

Ota Umme has accumulated her experience in children’s books as an editor and children’s book author.

การขายลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศ / Copyright Trading to Other Countries

China
English & Chinese
2016

Malaysia
English & Chinese
2019

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

ชื่หนังสือพัฒนาสมอง EF
EF Brain Development Book Award

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2559 / 2016

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

หนังสือพัฒนาทักษะสมอง EF ด้านต่างๆ ดังนี้
– ติดตามประเมินตนเอง Self-Monitoring
– มุ่งเป้าหมาย Goal-directed Persistence
EF Brain Development Books as following:
– Self-Monitoring
– Goal-directed Persistence

การนำไปสร้างสรรค์ ดัดแปลง ต่อยอดเป็นงานอื่นของหนังสือเล่มนี้ (ภาพยนตร์ ซีรีส์ เกม คาแรคเตอร์, etc.) / Cross-media Adaptation

ดัดแปลงไปทำเป็น / Adaptation

เกม สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google play และ App Store
Download the game at Google play and App Store

ชื่อผลงานที่สร้างสรรค์ / Title

Humbie’s Adventure

ปีที่นำไปสร้างสรรค์ / Year

2563 / 2020

รายละเอียด / Description

เกมฝึกทักษะ สร้างจากคาแรคเตอร์ฮัมบี้ จระเข้น้อยน่ารักขวัญใจเด็กๆ ในนิทานชุด Humbie ให้เด็กๆ ฝึกทักษะด้านต่างๆ โดยได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองขณะเล่น จาก 4 เกม ดังนี้

  • Painting game ระบายสีภาพตัวการ์ตูนฮัมบี้หลากหลายท่าทาง เสริมการเรียนรู้เรื่องสีสัน น้ำหนักสี และฝึกทักษะพื้นฐานทางด้านศิลปะ
  • Matching game ฝึกสังเกตความเหมือนต่างของภาพ จับคู่สิ่งที่เหมือนกันได้ถูกต้อง
  • Packing game ฝึกทักษะการรับรู้ทางสายตา สังเกตภาพและเงา จดจำรูปร่าง จับคู่ภาพกับเงาได้ถูกต้อง
  • Driving game ประสานสัมพันธ์มือกับตา เรียนรู้ซ้าย-ขวา หลบหลีกอุปสรรคในเกมได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเพื่อการเรียนรู้

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Google play 

The following are four skill enhancement games created from Humbie, a children’s favorite crocodile cartoon character from Hello Humbie storybook series :

  • Painting game: Color Humbie with different action to form a foundation of art and promote learning about colors and shading among children. 
  • Matching game: Match two things that share similarities. This game helps boost observation skill.
  • Packing game: Match the pictures to their correct shadows. This game help children observe the shapes of things and their shadows in order to match them correctly.
  • Driving game: Learn about left and right and how to swiftly avoid obstacles in the game. This game promotes hand-eye coordination.

Download the Free “Humbie’s Adventure” Game on the App Store and Google play

Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd.

ชื่อ / NAME บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER คิดบวก
Kidbuak
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER สำนักพิมพ์คิดบวก คือสำนักพิมพ์ในเครือ บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สร้างสรรค์หนังสือ และสื่อการเรียนรู้สำหรับวัยอนุบาลหลากหลายประเภท ทั้งหนังสืออ่าน หนังสือเสริมทักษะ และสื่อการเรียนรู้ ที่พัฒนาเนื้อหาให้สอดรับกับยุคดิจิทัล พาเด็กๆ ก้าวทันอย่างรู้ทันด้วยพื้นฐานความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกสมัยใหม่/

KID+ The concept of “More Than Publisher” best describes books and media for preschoolers produced by KID+ Publishing House that offers innovations beyond visual perception.

โทรศัพท์ / TEL +66 2935 6368-9
อีเมล / EMAIL ppt@pelangibooks.com
WEBSITE www.pelangithai.com
FACEBOOK pelangithailand
ETC Line: @pelangithai
View Author posts