หนูเป็นเด็กซื่อสัตย์ / I Am Being Honest

หนูเป็นเด็กซื่อสัตย์

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

คุณพ่อคุณแม่พาหนูอิ่มหนูเอมไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ เด็กทั้งสองอยากได้ของเล่นมาก แต่ไม่มีเงินซื้อ เย็นนั้น พวกเด็กๆ เจอกระเป๋าตังค์คุณแม่ตกอยู่ หนูเอมอยากเอาเงินไปซื้อของเล่น แต่คุณครูเคยสอนว่า การหยิบของของคนอื่นโดยไม่ขออนุญาตเป็นสิ่งไม่ดี แล้วอย่างนี้หนูเอมจะตัดสินใจยังไงนะ? ติดตามร่วมลุ้นไปพร้อมกันได้ในเล่ม

Dad and Mom took Noo Im and Noo Aim to a newly opened shopping mall. Both children wanted a lot of toys but they didn’t have any money. That evening, the kids found their mother’s purse. Noo Aim would like to take some money in the purse to buy toys; however, he was taught by his teacher that picking up other people’s stuff without asking permission is a bad habit. So how was Noo Aim going to decide? Let’s find out.

หนูเป็นเด็กซื่อสัตย์

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

โครงการ My Morals หัวข้อ Morals in New Normal
The Morals in New Normal in the My Morals Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

ได้รับคัดสรร ในโครงการ My Morals ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน 2020 ภายใต้หัวข้อ Morals in New Normal จัดโดย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
Selected in the My Morals project, cultivating morality for Thai children in the Transition Era 2020 under the topic of Morals in New Normal organized by the Publishers and Booksellers Association of Thailand (PUBAT) together with the Moral Promotion Center (Public Organization).

SE-EDUCATION PCL

ชื่อ / NAME จุรีพร สมศาสตร์
JUREEPORN SOMSART
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น
SE-EDUCATION PCL
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER ซีเอ็ดยูเคชั่น หรือ “ซีเอ็ด” ก่อตั้งเมื่อ 46 ปีที่แล้ว (2517) โดยกลุ่มนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยความมุ่งมั่นที่อยากจะดำเนินธุรกิจที่ช่วยให้การเรียนรู้และการศึกษาของไทยดีขึ้น ซีเอ็ดผลิตหนังสือหลากหลายแนว โดยเน้นหนังสือในหมวด nonfiction และบันเทิงควบคู่กับสาระความรู้ 

SE-Education or “SE-ED” was founded 46 years ago (1974) by a group of engineering students, with passion to operate a business that facilitates the learning and education of Thai people. We offer a wide range of publications especially nonfiction and edutainment books.

โทรศัพท์ / TEL 02 826 8574
อีเมล / EMAIL jureeporn@se-ed.com
WEBSITE se-ed.com/
FACEBOOK seedpublishinghouse
ETC
View Author posts