การเดินทางของผีเสื้อหลากสี / Becoming a Butterfly

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

“โรงพยาบาลบาร์เน็ต” เป็นสถานที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดหินสำหรับนักจิตวิทยา
ฝึกหัด ตลอดระยะเวลา 6 เดือนของการฝึกงานที่นี่ “ลิซ่า” ได้เจอกับเคสเด็กและวัยรุ่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เด็กชายมังกร เด็กหญิงไร้เสียง เด็กชายโทรโข่ง เด็กหญิงบนหอคอย เด็กชายต่างดาว เด็กหญิงล่องหน… ทุกเคสละเอียดอ่อนต้องการความเข้าอกเข้าใจและคนที่เคียงข้าง เพื่อข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยาก
ลำบากและเลวร้าย   

“Barnett Hospital” had one of the toughest clinical training
program for psychologist trainee like “Lisa”. Along six months of
training, Lisa met various children and adolescents with mental health
cases such as a Dragon Boy, a Silent Girl, a Loud Boy, a Girl in
the Tower, an Alien Boy and an Invisible Girl. Every case was
complicated. They need empathy and people by their side to get through difficult times

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

หลังจากเรียนจบปริญญาตรี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมริษา ก็ได้ออกเดินทางไปยังกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ เพื่อเรียนต่อปริญญาโทด้าน Early Intervention in Psychosis หรือ การป้องกันแทรกแซงก่อนเกิดจิตเวช ที่ King’s College London (KCL) ประเทศอังกฤษ และที่แห่งนี้เองเป็นที่บ่มเพาะนักจิตวิทยาฝึกหัดคนนี้ เมื่อกลับมายังประเทศไทย ปัจจุบัน เมริษา เป็นนักจิตวิทยาที่ห้องเรียนครอบครัว ร่วมกับ ‘มาร์ค’ สิริสักก์ เจริญรวิภักดิ์ นักกิจกรรมบำบัด ชื่อ ‘ห้องเรียนครอบครัว’ เพื่อให้การบำบัดเชิงกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและให้ความรู้ครอบครัวโดยใช้จิตวิทยาเชิงบวก และเป็นเจ้าของเพจ ‘ตามใจนักจิตวิทยา’ เพจที่อยากให้ทุกคนเข้าถึง ‘นักจิตวิทยา’ ได้มากขึ้นในฐานะ ‘เพื่อน’ แปลกหน้าผู้เคียงข้าง และ
พร้อมจะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านจิตวิทยาให้กับผู้อ่าน

Melisa graduated from faculty of psychology at Chulalongkorn University in Thailand before she went to study aboard in United Kingdom. She studied Early Intervention in Psychosis for her master degree at King’s College London. At this place, she got a clinical training experience with various of children and adolescents with
mental health problem cases.At present, Melisa and her partner “Mark” Sirisak Jaroenravipak founded “Family Classroom” together in order to provide an early intervention for children and a counselling for parents. Moreover,
Melisa was a founder of Facebook page “ตามใจนักจิตวิทยา (As Psychologists Like it)”. She tries to share her psychologist experience and psychology knowledge to readers through her page.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

รางวัลชนะเลิศ การประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 18


The Outstanding Book of the Year Medalist, Seven Book Awards 18th

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

วรรณกรรมสำหรับเยาวชน
Children Literature

Mangmoom Book

ชื่อ / NAME บริษัท แมงมุม คัลเจอร์ จำกัด
Mangmoom Book
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER แมงมุมบุ๊ก
Mangmoom Book
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER
โทรศัพท์ / TEL 090-631-8870, 084-455-0396
อีเมล / EMAIL yodmondhopmelisa@gmail.com
WEBSITE
FACEBOOK Mangmoom Book
ETC
View Author posts