จิ๋วกับน้อย / Jiew and Noi

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

“น้อย” เป็นลูกคนกลางและรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอยู่เสมอที่พ่อแม่รักพี่หรือน้องมากกว่า แต่ยังโชคดีที่ป้ารักและเป็นห่วงเป็นใยเขาเหมือนลูก น้อยพยายามตั้งใจเรียนและเชื่อฟังพ่อแม่ ทว่าเหตุการณ์มักกลับตาลปัตร น้อยทำอะไรก็ไม่เคยถูกใจหรือเป็นที่รักของพ่อแม่ ทั้ง ๆ ที่น้อยมีพรสวรรค์ด้านการร้องเพลงและเขียนเรียงความ กลับไม่มีใครรู้ ยกเว้นครูประจำชั้นที่คอยผลักดันและช่วยเหลือ แต่ครูก็ยังเป็นครูแสนดุที่น้อยไม่กล้าเปิดใจพูดคุยด้วย จึงมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่น้อยระบายความคับข้องใจให้ฟังได้ คนคนนั้นคือ “จิ๋ว” เพื่อนล่องหนที่น้อยสร้างขึ้นมานั่นเอง!  

“Noi” was the middle child and always felt humiliated that his parents loved his brother or sister more. But luckily, Auntie loved and cared about him like her biological child. Noi tried to study hard and obeyed his parents. But events often turned upside down. Noi never liked or was loved by his parents. His talent for singing and writing essay was good, no one knew except his homeroom teacher who pushed and helped him. However, the teacher was still a very fierce teacher with whom Noi hasn’t dare to open up to talk. Therefore, there was only one person to whom he could express his frustration. That person was “Jiew”, a little invisible friend created by himself!

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

มีนามปากกาอื่น ๆ คือ สิรุศร วัฒนอุดมศิลป์ และ วิลาศ วิฬารศิลปะ มีชื่อจริงว่า สุริศร แก้วม่วง จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน (ปัจจุบันคือคณะการสื่อสารมวลชน) ปัจจุบันเป็นมัคคุเทศก์ และหัวหน้าทัวร์ที่บริษัทสุขนิยมทัวร์ ผลงานที่ผ่านมาคือ นวนิยายเรื่องสุดปลายสะพาน

He holds a bachelor’s degree from Chiang Mai University, Faculty of Humanities. Mass Communication (Currently the Faculty of Mass Communication) is currently a tour guide. and the tour leader at Sukniyom Tour

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

รางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 13 (ปี 2559)
The 13th (2016) Wankaew Awards

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2559 / 2016

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

นวนิยายสำหรับเยาวชน แว่นแก้ว รองชนะเลิศ อันดับ 1 ครั้งที่ 13
The 1st Runner Up Award for Young Adult Fiction, The 13th Wankaew Awards

Nanmeebooks Co.,Ltd.

ชื่อ / NAME นางสาวอรชุมา หลิมศิริวงษ์
Ms.Onchuma Limsiriwong
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
Nanmeebooks Co.,Ltd.
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER “นานมีบุ๊คส์” จัดพิมพ์หนังสือดีมีคุณภาพจากหลายประเทศหลายภาษา เพราะเชื่อว่าหนังสือสร้างตัวตน และเชื่อมั่นในพลังของวรรณกรรมจึงเสาะหาต้นฉบับดีๆจากทั่วโลกมาแปลและจัดพิมพ์ให้คนไทยได้อ่าน โดยเฉพาะวรรณกรรมรางวัลโนเบลและแฮร์รี่ พอตเตอร์ที่เสกมนตร์จนเกิดกระแสรักการอ่านทั่วประเทศไทย การ์ตูนความรู้พลิกวงการอ่านอีกครั้งด้วยการผสมผสาน (สุดยอด) มุกตลก ความเร้าใจของการผจญภัยเข้ากับความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และพัฒนาตนเอง นิทานสร้างแรงบันดาลใจให้อยากเรียนรู้ ทำเรื่องยากที่ผู้ใหญ่อธิบายไม่ถูกให้เข้าใจง่าย เราแบ่งนิทานตามกลุ่มอายุและหัวข้อที่เด็กสนใจสุขภาพกายใจนั้นสำคัญ  นอกจากนี้ เรายังสรรหาต้นฉบับที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้ผู้ใหญ่เองได้มีทางเลือกในการอ่าน ทั้งหมวดสุขภาพ พัฒนาตนเอง แรงบันดาลใจ คู่มือพ่อแม่ คู่มือผู้สูงวัย จัดบ้าน ทำสวน เพราะนานมีบุ๊คส์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย Active Citizen  

Nanmeebooks is one of the leading publishers in Thailand, which publishes a wide range of international bestseller fiction and non-fiction for Thai readers of all ages aiming to promote life-long learning and to enhance quality of life of Thai people.

Today, Nanmeebooks is ready to be the “Family Destination” where every family member can find a wide range of both Thai and English books, also family-like services at one-stop. Every day we serve customers as a consultant in finding the right books and services they need for learning plus fun activities at our bookstores every weekend.

Apart from book delivery with Dewey information, we help set up Reading Clubs in schools. Also, throughout 2013 various books and activities in arranged themes would be launched to boost up reading and learning to create “Active Citizens” in our society.

โทรศัพท์ / TEL +66850709307
อีเมล / EMAIL onchuma@nanmeebooks.com
WEBSITE www.nanmeebooks.com
FACEBOOK nanmeebooksfan
ETC
View Author posts