คู่มือล่าสมบัติฉบับโจรสลัดนามกระฉ่อน / Pirate Academy

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

Ahoy! เปิดโลกผจญภัยเติมเต็มความฝันให้แก่เด็กๆ ด้วยหนังสือสารคดีสำหรับเด็กแสนสนุก อย่ารอช้า รีบก้าวขึ้นเรือมาเรียนรู้วิถีโจรสลัด แล้วฝ่าเกลียวคลื่นออกไปผจญภัยกับกัปตันฌอนและลูกสมุนสุดเพี้ยนกันเถอะ!

Ahoy! Welcome to the world of pirates. Don’t wait anymore. Let’s begin an adventure to hunt treasures with Captain Sean and his crew! Discover a world of adventure with lots of knowledge.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

ณัฐชนัน โฆษิตาภรณ์ จบปริญญาตรี สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กๆ และมีหนังสือในดวงใจอยู่หลายเล่ม พอโตขึ้นมาก็อยากทำงานเกี่ยวกับหนังสือที่ตัวเองชอบ อยากให้หนังสือที่เราทำสร้างรอยยิ้มและแรงบันดาลใจให้กับคนอื่น ถ้าหนังสือของเราเป็นหนึ่งในหนังสือในดวงใจของใครบางคนบ้างก็คงจะดี

Natchanan Kositaporn. Graduated with a Bachelor of Arts degree majoring in Children’s Literature, Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University. She loved reading books since childhood and has many favorites. She would like to make the books she loves make people smile and inspire them as well. If her book is one of someone’s favorites it would be great.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

รางวัลหนังสือดีเด่น
The Best Book Award

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2562 / 2019

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี (สารคดี) จัดโดย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
PHonorable Book Award for Children 6-11 years old (Non-fiction) Organized by OBEC, Ministry of Education

รางวัล / Award

รางวัลปกหนังสือสวยสร้างสรรค์
Creative Book Cover Award

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2563 / 2020

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

รางวัล Best for Kids (ปกนี้เพื่อหนู) จัดโดย OKMD
Best for Kids Award (This cover is for me) organized by OKMD.

Class Publishing House Co.,Ltd.

ชื่อ / NAME ศิวโรจน์ ด่านศมสถิต
Siwaroj Dansamasatid
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด
Class Publishing House Co.,Ltd.
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER เราคือสำนักพิมพ์ที่มุ่งมั่นตั้งใจจะผลิตหนังสือสำหรับเด็ก ภายใต้ความเชื่อที่ว่า หนังสือที่ดีจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ เติบโต และค้นพบศักยภาพของตนเอง
We are a publisher that is committed to producing children’s books and has a belief that a good book will help children learn, grow, and discover their real potentials.
โทรศัพท์ / TEL +66 2 278 0378
อีเมล / EMAIL siwaroj@classpublishing.com , classpublishing.thailand@gmail.com
WEBSITE www.classpublishing.com
FACEBOOK classpublishing
ETC
View Author posts