สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

“โขน” ศิลปะการแสดงชั้นสูงที่เก่าแก่ของไทย ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจาก UNESCO ให้เป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ การแสดงโขนเป็นศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนง ชวนเด็กๆ มารู้จักกับโขนไทย เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่สืบไป

“Khon”, Thailand’s historic high-class dance, has been declared by UNESCO to represent the intangible cultural heritage. Khon performance is the center of various arts and sciences. This book allows youngsters to learn about Thai Khon to preserve this valuable art and culture for future generations.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

ณิชาดา ทวีศิลป์ จบปริญญาตรี สาขาวรรณกรรมสำาหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับ 2) ด้วยความชื่นชอบการอ่านนิทานมาตั้งแต่เด็ก จึงใฝ่ฝันอยากเขียนนิทานและหนังสือสนุก ๆ ให้เด็ก ๆ อ่าน ปัจจุบันเป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ ประจำสำนักพิมพ์ แฮปปีคิดส์ ได้คิด เขียน สร้างสรรค์นิทาน หนังสือ และกิจกรรมต่าง ๆ

KeNichada Thaweesil graduated with a Bachelor of Arts degree, majoring in Children’s Literature, at the Faculty of Humanities from Srinakharinwirot University with 2nd Class Honors. With a passion for reading books since she was young, she dreamt of writing fun stories and books for children. She is current the editor-in-chief of Happy Kids Publisher, where she creates and writes stories, books and organizes various events.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

รางวัลหนังสือดีเด่น โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
Outstanding Book Award by the Office of the Basic Education Commission (OBEC), Ministry of Education

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2563 / 2020

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

“รางวัลดีเด่น” ประเภทหนังสือสวยงามสำหรับเด็กประจำปี พ.ศ. 2563
2020 Outstanding Award in the Beautiful Children’s Book genre

รางวัล / Award

การประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 OKMD Book Cover Award 2021
Creative Book Cover Contest (3rd), OKMD Book Cover Award 2021

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

“รางวัลดีเด่น” ประเภทหนังสือสวยงามสำหรับเด็กประจำปี พ.ศ. 2รางวัล Very Thai (เวรี่ไทย) คือหนังสือเกี่ยวกับสังคมไทยในแง่มุมต่างๆ โดยมีการตีความและออกแบบปกให้ ‘มีความเป็นไทย’ ได้โดดเด่น
‘Very Thai’ Award: the book that contains various aspects of Thai society. The book cover has been outstandingly expressed with the interpretation and designation of ‘Thainess.

PLAN FOR KIDS CO., LTD.

ชื่อ / NAME PLAN FOR KIDS CO., LTD.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Hello Kids Publisher
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER Hello Kids Publisher:-
Creating fun activity books and educational media for preschoolers and young children.
โทรศัพท์ / TEL +662 575 2559
อีเมล / EMAIL rights@planforkids.com
WEBSITE https://www.planforkids.com/
FACEBOOK https://www.facebook.com/planforkids
ETC
View Author posts