ในดวงใจนิรันดร์ / Still on My Mind

ในดวงใจนิรันดร์

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

ถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจที่แฝงไปด้วยพระอารมณ์ขัน
ความอ่อนโยน รวมไปถึงความมุ่งมั่นพระราชหฤทัยที่ทรงทำทุกอย่าง
เพื่อพสกนิกรของพระองค์ ให้ได้อยู่บนแผ่นดินทองแห่งนี้อย่างผาสุก
ร่มเย็น…

This book conveys an impressive story that includes H.M.’s sense of humor, kindness, and persistence to make sure his people lived happily and peacefully in this golden land.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

ธัมม์ ศิริพรมรินทร์ นักเขียนประจำกองบรรณาธิการ
ผลงาน หนังสือชุดหลวงตาเล่าชาดก, หนังสือชุดมหาราช, สงคราม ๙ ทัพ, นิทานบุญ, นิทานบาป, นิทานมงคล ๓๘ ประการ, นิทานศีล ๕, เล่าเรื่องพงศาวดาร อยุธยา, พระอัจฉริยภาพของพ่อ และในดวงใจนิรันดร์
Still on My Mind ฯลฯ

Tham Siriphromarind, Editorial Department Writer
Jataka Tales by Luang Ta Book Series,
Maharaj Book Series, Song Kram Gao Tap, Nitan Boon, Nitan Bap, Nitan Mongkon, 38 Pragarn, Nitan Sin Ha, Lao Ruang Pong Saowadan Ayutthaya, Pra Achariya Kong Por and Nai Duang Jai Nirand Still on My Mind etc.

ในดวงใจนิรันดร์

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

ในดวงใจนิรันดร์
รางวัล / Award

รางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
Outstanding Book Award 2018

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2561 / 2018

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

ประเภทหนังสือสวยงามสำหรับเด็ก ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
A Spectacular Book for Children. Awarded by Office Of The Basic Education Commission Ministry Of Education

Skybook Publishing

ชื่อ / NAME บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
SKYBOOK COMPANY LIMITED
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER สกายบุ๊กส์
SKYBOOK
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์ เป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือเด็ก หนังสือคู่มือและหนังสือการ์ตูน บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2535 โดยคุณผ่องเพ็ญ อาชาเทวัญ สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์ เชี่ยวชาญด้านหนังสือภาพ หนังสือคู่มือ และหนังสือกิจกรรมสำหรับเยาวชน 9-12 ปี ภารกิจของสำนักพิมพ์คือการสร้างหนังสือที่มีคุณภาพสูงที่จะขนส่งผู้อ่านรุ่นเยาว์ให้ยังคงแข็งแกร่ง เราคือผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายกว่า 20 ปี

Skybook Publishing is an independent publisher of Children’s book,
handbook and comic. The company was founded in 1992 by Mrs. Pongpen Archathewan. Skybook specializes in picture books, handbook and activitbook to 9-12 years old. The imprint’s mission to create high-quality books that will transport young readers remains strong. We are Publisher and distributor over 20 years

โทรศัพท์ / TEL +66 2-9581125
อีเมล / EMAIL sales@skybook.co.th
WEBSITE www.skybook.co.th
FACEBOOK skybook.co.th
ETC
View Author posts