สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

“มวยไทย” มรดกภูมิปัญญาของไทย ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มวยไทยมิได้เป็นเพียงการต่อสู้ป้องกันตัวที่ใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายเท่านั้น แต่เป็นการรวมทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน และแฝงไปด้วยลีลาอันอ่อนช้อยของกระบวนท่าต่างๆ ที่ทรงพลัง ชวนเด็กๆ มารู้จักกับมวยไทย เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่สืบไป

“Muay Thai” is a legacy of Thai wisdom passed down from ancestors. Muay Thai is more than just a martial art that uses different parts of the body; it is a synergistic combination of science and art and the delicate style of various powerful moves. The book allows children to learn about Muay Thai, ensuring the long-term preservation of this priceless art and culture.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

กฤติญา จบปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นผู้จัดการสำนักพิมพ์ แฮปปี้คิดส์ คอยดูแลและสร้างรอยยิ้มให้กับพี่ๆ น้องๆ ในสำนักพิมพ์เป็นประจำ นอกจากนี้ยังเป็นครูสอนเปียโนที่แสนใจดีของเด็กๆ อีกด้วย
ศศิธร จบปริญญาตรี สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ แฮปปี้คิดส์ ได้ทำงานท่ามกลางพี่ๆ และเพื่อนๆ ที่น่ารัก และได้อ่านนิทานแสนสนุกอย่างที่ใฝ่ฝันไว้ทุกวัน

Krittiya holds a Bachelor’s degree majoring in Early Childhood Education from the Faculty of Education, Silpakorn University. Currently, she is a publishing manager at Happy Kids, where she regularly looks after and smiles for the publisher’s workers. In addition to her full-time career, she is also an excellent piano instructor for children.
Sasitorn graduated from Kasetsart University’s Faculty of Humanities with a Bachelor’s degree majoring in Thai. She is currently the editor-in-chief of Happy Kids Publishing, where she works alongside friendly colleagues and can enjoy reading the stories every day.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

รางวัลหนังสือดีเด่น โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
Outstanding Book Award by the Office of the Basic Education Commission (OBEC), Ministry of Education

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

“รางวัลชมเชย หนังสือสำหรับเด็ก 6-11 ปี” ประเภทสารคดีสำหรับเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2564
2021 Children’s Book Honorable Mention Award (age 6-11 years old) in non-fiction children’s book genre

PLAN FOR KIDS CO., LTD.

ชื่อ / NAME PLAN FOR KIDS CO., LTD.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Hello Kids Publisher
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER Hello Kids Publisher:-
Creating fun activity books and educational media for preschoolers and young children.
โทรศัพท์ / TEL +662 575 2559
อีเมล / EMAIL rights@planforkids.com
WEBSITE https://www.planforkids.com/
FACEBOOK https://www.facebook.com/planforkids
ETC
View Author posts