น้องรักไม่อิจฉาแล้วนะ / Nong Rak Is No Longer Jealous

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

นิทานเรื่อง “น้องรักไม่อิจฉาแล้วนะ” เป็นเรื่องราวของน้องรักที่รู้สึกอิจฉา “น้องต้นน้ำ” ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมห้องคนใหม่ แต่เมื่อน้องรักเปิดใจทำความรู้จักกับต้นน้ำ น้องรักก็เริ่มชอบต้นน้ำมากขึ้น และกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน จนในที่สุดน้องรักก็ไม่อิจฉาต้นน้ำอีกเลย

“Nong Rak Is No Longer Jealous” is about a boy named Nong Rak who envies Ton Nam, a new classmate. But once he decides to open his heart to get to know Ton Nam better, he starts to like his new friend more. They finally become good friends. From then on, Nong Rak is never jealous of Ton Nam again.
This book has beautiful and colorful illustrations. The bookbinding is durable with laminated pages, cover to cover. It is suitable for kids four years old and up.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

ทิพย์วรรณ แสวงศรี: จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Thipwan Sweangsri: Bachelor’s degree, Faculty of Science King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang and Master’s Degree Faculty of Journalism and Mass communication Thammasat University

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

หนังสือดีสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 6 ปี โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart ประจำปี 2562
Good books for children aged 6 months-6 years for the Book Start, the first book project of the year 2019

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2562 / 2019

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

ประเภทหนังสือดีสำหรับเด็ก อายุ 4 – 6 ปี
Good Book for children aged 4 – 6 years.

Book World Publishing

ชื่อ / NAME บริษัท สำนักพิมพ์โลกหนังสือ จำกัด
Book World Publishing Company Limited
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER สำนักพิมพ์โลกหนังสือ
Book World Publishing
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือนิทาน แบบฝึกหัด สมุดภาพระบายสี แฟลชการ์ด บอร์ดบุ๊ค และหนังสือพลิก-พับที่มีคุณภาพสำหรับเด็ก
Publisher and distributor of high-quality storybooks, activity workbooks, coloring books, flash cards, board books, and flip-flap books for children.
โทรศัพท์ / TEL 0-2864-3536, 0-2864-3752
อีเมล / EMAIL bookworldpublishing@gmail.com
WEBSITE
FACEBOOK bookworldpublishing
ETC Line : idbookworld
View Author posts