บ้านใหม่ของคุณหมี / Little Bear’s New House

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

นิทานเรื่อง “บ้านใหม่ของคุณหมี” เป็นเรื่องราวของหมีน้อยที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเก่ามานานจนเริ่มผุพัง และอยากสร้างบ้านหลังใหม่ให้แข็งแรงมากขึ้น จึงออกไปสังเกตดูบ้านของเพื่อน ๆ หมีน้อยก็พบว่าบ้านของเพื่อน ๆ มีความสวยงาม แข็งแรง และใช้วัสดุที่แตกต่างกัน ทุกคนจัดสภาพแวดล้อมรอบบ้านให้สะอาด น่าอยู่ และดูแลให้มีสภาพดีเสมอ หมีน้อยจึงคิดได้ว่า บ้านของเขาผุพังเพราะไม่ได้ดูแลสภาพบ้านให้ดี เขาจึงซ่อมแซมบ้านหลังเก่าที่ทรุดโทรม ให้กลับมาเป็นบ้านที่สวยงามและน่าอยู่อีกครั้ง

The book’s content, “Little Bear’s New House,” is the story of a little bear living in an old house for a long time. He wants to build a more robust new home. He then goes out to catch sight of many of his friends’ houses. He finds out soon enough that their houses are all attractive, strong, and use different building materials. He also notices that his friends always take good care of their homes, making the houses’ clean, livable, and good-conditioned environment. The little bear now realizes that his place will turn to ruin because he never took good care of it. He finally starts repairing his run-down old house to become beautiful and livable again.
This book has beautiful and colorful illustrations. The bookbinding is durable with laminated pages, cover to cover. It is suitable for kids three years old and up.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

ทิพย์วรรณ แสวงศรี: จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Thipwan Sweangsri: Bachelor’s degree, Faculty of Science King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang and Master’s Degree Faculty of Journalism and Mass communication Thammasat University

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

หนังสือดีสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 6 ปี โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart ประจำปี 2562
Good books for children aged 6 months-6 years for the Book Start, the first book project of the year 2019

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2562 / 2019

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

ประเภทหนังสือดีสำหรับเด็ก อายุ 3 – 5 ปี
Good Book for children aged 3 – 5 years.

Book World Publishing

ชื่อ / NAME บริษัท สำนักพิมพ์โลกหนังสือ จำกัด
Book World Publishing Company Limited
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER สำนักพิมพ์โลกหนังสือ
Book World Publishing
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือนิทาน แบบฝึกหัด สมุดภาพระบายสี แฟลชการ์ด บอร์ดบุ๊ค และหนังสือพลิก-พับที่มีคุณภาพสำหรับเด็ก
Publisher and distributor of high-quality storybooks, activity workbooks, coloring books, flash cards, board books, and flip-flap books for children.
โทรศัพท์ / TEL 0-2864-3536, 0-2864-3752
อีเมล / EMAIL bookworldpublishing@gmail.com
WEBSITE
FACEBOOK bookworldpublishing
ETC Line : idbookworld
View Author posts