เป็ดกิ๊บกั๊บนับ 123 / Kib Kab counts 1, 2, 3

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

นิทานภาพสามมิติ “เป็ดกิ๊บกั๊บนับ 123” เป็นเรื่องราวของเป็ดน้อยกิ๊บกั๊บ ที่ชวนเด็ก ๆ ไปพบกับเพื่อนสัตว์น่ารัก สอนให้รู้จักตัวเลข และจำนวน 1-10 ผ่านคำคล้องจองและภาพ POP-UP สามมิติที่มีสีสันสดใส กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

The 3D picture book, “Kib Kab counts 1, 2, 3” involves a little duck appropriately named Kib Kab. He introduces kids to meet his adorable animal friends. Kib Kab then teaches the kids to learn about the numbers and the digits from 1-10 via rhymes and colorful pop-up pictures. This will encourage cheerful and entertaining learning. It is perfect for kids one year old and up.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

1. Paboo (กุลวรากร เอกอัครากุล) จบปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. Taew (ภัทรวลี นิ่มนวล) จบปริญญาตรีและปริญญาโท คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. Kulwarakorn Aekakkharakul : Bachelor of Communication Arts, Chulalongkorn University
2. Patwalee Nimnuan : Bachelor’s and Master’s degree, Faculty of Education, Chulalongkorn University

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

หนังสือดีเด่น ประจำปี 2562
The Best Book of the Year 2019

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2562 / 2019

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสวยงามสำหรับเด็ก โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Honorable Mention Award for Children’s Book category by the Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education

Book World Publishing

ชื่อ / NAME บริษัท สำนักพิมพ์โลกหนังสือ จำกัด
Book World Publishing Company Limited
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER สำนักพิมพ์โลกหนังสือ
Book World Publishing
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือนิทาน แบบฝึกหัด สมุดภาพระบายสี แฟลชการ์ด บอร์ดบุ๊ค และหนังสือพลิก-พับที่มีคุณภาพสำหรับเด็ก
Publisher and distributor of high-quality storybooks, activity workbooks, coloring books, flash cards, board books, and flip-flap books for children.
โทรศัพท์ / TEL 0-2864-3536, 0-2864-3752
อีเมล / EMAIL bookworldpublishing@gmail.com
WEBSITE
FACEBOOK bookworldpublishing
ETC Line : idbookworld
View Author posts