ฝ้ายเก็บออม / Fye Saves Money

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

นิทานเรื่อง “ฝ้ายเก็บออม” เป็นเรื่องราวของเด็กหญิงฝ้ายที่มีของเล่นมากมาย แต่เมื่อเห็นเพื่อนมีของเล่นใหม่ก็อยากได้บ้าง คุณพ่อคุณแม่จึงสอนให้ฝ้ายรู้จักประหยัดด้วยการเล่นของเล่นที่มีอยู่ หากชำรุดก็ซ่อมแซม ทำให้ฝ้ายเรียนรู้การใช้สิ่งต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า ไม่ซื้อของที่ฟุ่มเฟือย และยังสอนให้ฝ้ายเก็บออมเงินไว้ใช้ในวันหน้าด้วย

“Fye Saves Money” is about a girl named Fye who owns a lot of playthings. However, she still wants to have more new ones whenever her friends have new toys. Her parents see that and begin to teach her how to save money. Fye is taught to be satisfied with the toys she already has and to know how to repair damaged toys to be used again. The lesson opens her mind to appreciate the values of things and does not spend money wastefully. In the end, she will save money for the future as well.
This book has beautiful and colorful illustrations. The bookbinding is durable with laminated pages, cover to cover. It is suitable for kids three years old and up.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

ภัทรวลี นิ่มนวล: จบปริญญาตรีและปริญญาโท คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Patwalee Nimnuan: Bachelor’s and Master’s degree, Faculty of Education, Chulalongkorn University

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

หนังสือดีสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 6 ปี โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart ประจำปี 2560
Good books for children aged 6 months – 6 years for the Book Start, the first book project of the year 2017

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2560 / 2017

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

ประเภทหนังสือดีสำหรับเด็ก อายุ 3 – 6 ปี
Good Book for children aged 3 – 6 years.

รางวัล / Award

100 เล่ม หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน
The 100 – Good Book for Children and Young Adults

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2561 / 2018

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

ประเภทหนังสือดีสำหรับเด็กอายุ 4 – 6 ปี โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
The Good Books for children 4 – 6 years old by the Department of Cultural Promotion, Ministry of Culture

รางวัล / Award

หนังสือดีในวันสำคัญของชาติ ปี 2561
The Good Book about the National Day 2018

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2561 / 2018

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

หนังสือผ่านการพิจารณาโครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ในวันสำคัญของชาติ พ.ศ. 2561 “วันออมแห่งชาติ”
The Book Approved through the Reading Culture Building Project about the Important National Day of 2018, “National Saving Day”

Book World Publishing

ชื่อ / NAME บริษัท สำนักพิมพ์โลกหนังสือ จำกัด
Book World Publishing Company Limited
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER สำนักพิมพ์โลกหนังสือ
Book World Publishing
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือนิทาน แบบฝึกหัด สมุดภาพระบายสี แฟลชการ์ด บอร์ดบุ๊ค และหนังสือพลิก-พับที่มีคุณภาพสำหรับเด็ก
Publisher and distributor of high-quality storybooks, activity workbooks, coloring books, flash cards, board books, and flip-flap books for children.
โทรศัพท์ / TEL 0-2864-3536, 0-2864-3752
อีเมล / EMAIL bookworldpublishing@gmail.com
WEBSITE
FACEBOOK bookworldpublishing
ETC Line : idbookworld
View Author posts