อู้ฮู ! พ่อหนูเก่งจัง / Wow! My Dad Is So Smart

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

นิทานเรื่อง “อู้ฮู ! พ่อหนูเก่งจัง” เป็นเรื่องราวความรัก ความอบอุ่น ระหว่างพ่อกับลูกของครอบครัวต่าง ๆ ได้แก่ ช้าง เต่า หมี ลิง คน ผ่านสิ่งที่พ่อทำให้ลูก ช่วยสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ลักษณะพิเศษของหนังสือเป็นแบบพลิก-พับ (FLIP-FLAP BOOK) เด็ก ๆ จะได้ฝึกคิด จินตนาการก่อนพลิกภาพ แล้วพบภาพเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันในลำดับถัดไป ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

“Wow! My Dad Is So Smart” is about the love and warmth between father and his children in the families of elephants, tortoises, bears, monkeys, and humans via things he does for them. This book helps build a closer relationship in the family. It is published as a flip-flap book. This book style encourages kids to practice thinking and imagination before lifting the flap. Then they see what they think will happen next in successive order. It provides a great way to teach kids to make predictions, an essential skill for many subjects. It also boosts their development physically, emotionally, mentally, socially, and intellectually. This book is suitable for kids one-year-old and up.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

ทิพย์วรรณ แสวงศรี: จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Thipwan Sweangsri: Bachelor’s degree, Faculty of Science King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang and Master’s Degree Faculty of Journalism and Mass communication Thammasat University

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

รางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี 2564
The Best Book of the Year 2021

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

รางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสวยงามสำหรับเด็ก โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
The Outstanding Award for Children’s Book by the Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education

Book World Publishing

ชื่อ / NAME บริษัท สำนักพิมพ์โลกหนังสือ จำกัด
Book World Publishing Company Limited
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER สำนักพิมพ์โลกหนังสือ
Book World Publishing
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือนิทาน แบบฝึกหัด สมุดภาพระบายสี แฟลชการ์ด บอร์ดบุ๊ค และหนังสือพลิก-พับที่มีคุณภาพสำหรับเด็ก
Publisher and distributor of high-quality storybooks, activity workbooks, coloring books, flash cards, board books, and flip-flap books for children.
โทรศัพท์ / TEL 0-2864-3536, 0-2864-3752
อีเมล / EMAIL bookworldpublishing@gmail.com
WEBSITE
FACEBOOK bookworldpublishing
ETC Line : idbookworld
View Author posts