สิงโตนอกคอก / The Outlaw Lion

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

ด้วยความเป็นนักเขียนใหม่ จิดานันท์เขียนงานเรื่องสั้นไว้ไม่มากนัก แต่กระนั้น 9 เรื่องสั้นใน สิงโตนอกคอก เล่มนี้ก็มีรูปแบบเนื้อหาของความเป็นเรื่องสั้นแฟนตาซีที่ชัดเจนทั้งยังเป็นแฟนตาซีที่ให้ภาพสังคมมนุษย์โลกในเชิงเปรียบเทียบชวนให้นึกย้อนถึงระบอบการปกครองของคนในสังคมบางประเทศที่มีทั้งความเหมือนและแตกต่าง มีความเหมือนในแง่ที่ว่า นักเขียนได้พูดถึงเรื่องของอำนาจหน้าที่ เรื่องของความรู้ที่ได้จากหนังสือ เรื่องของความเชื่อ เรื่องของความรัก ความศรัทธา ความกล้าหาญ และเรื่องของการตั้งคำถามต่อมาตรฐานคุณธรรม ความดีความเลว และความรุนแรงจากสงคราม

As a new author, Jidanan has only written a few short stories. Still, the nine short stories in this book, “The Outlaw Lion,” show the content style of an explicit fantasy and give a comparatively retrospective picture of human society to the regimes of people in some countries that are in some ways both similar and different. The similarity that she mentioned is about the authorities’ power, the knowledge gained from the book, belief, love, faith, courage, and questioning moral standards, good and bad, and war violence.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท ชื่อเล่น ลี้ ใช้ชีวิตวัยเด็กที่ ต.ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ เริ่มต้นเขียนหนังสือในขณะที่มีอายุได้ 12 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในภาควิชาภาษารัสเซีย มีผลงานทั้งในด้านวรรณกรรมสร้างสรรค์ และนิยายชายรักชาย ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักอ่านวัยรุ่น ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (S.E.A. Write) ประจำปี 2560 จากรวมเรื่องสั้น “สิงโตนอกคอก” ตีพิมพ์โดย “แพรวสำนักพิมพ์” โดยเป็นนักเขียนอายุน้อยที่สุดในบรรดานักเขียนไทยที่เคยได้รับรางวัลนี้

Jidanun Leungpiansamut, also known as Lee, grew up in Pak Nam, Samut Prakan Province. When she was 12 years old, she began writing and attended Chiang Mai University Demonstration School. She earned a university degree from Thammasat University’s Faculty of Liberal Arts in the Russian language department. She has her work in creative writing and a boy-love novel popular among young readers. She is the youngest Thai author ever to receive the ASEAN Best Creative Literature Award 2017 (S.E.A. Write) for the short stories “The Outlaw Lion,” published by Praew Publishing.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

Best Creative Literature Award of ASEAN (SEA Write)
รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2560 / 2020

Amarin Printing and Publishing Public Company Limited

ชื่อ / NAME Patcharee Boonchauy
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER AMARIN GROUP has become an omni – media firm with its businesses covering On Print, Online, On Air, On Ground and On Shop platforms. Each of these platforms have also pursued constant development, in line with its founder’s aspiration, to achieve the goal go delivering precious experiences to every stage of people’s life for a happy and prosperous society.
โทรศัพท์ / TEL +66 2 422 9999
อีเมล / EMAIL foreignrights@amarin.co.th
WEBSITE www.amarin.co.th
FACEBOOK naiinfanclub
ETC
View Author posts