แก้มใครหอมจัง / Whose Cheeks Smell So Good?

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

นิทานเรื่อง “แก้มใครหอมจัง” เป็นเรื่องราวของการแสดงความรักระหว่างแม่กับลูกของครอบครัวต่าง ๆ ได้แก่ หมูน้อย แมวน้อย ช้างน้อย วัวน้อย และเด็กน้อย ที่แสดงความรักต่อกันด้วยการบอกรัก กอด และหอมแก้ม เด็ก ๆ จะสนุกสนานกับการพลิกภาพแล้วพบภาพเหตุการณ์ลำดับถัดไป เด็ก ๆ จะได้ฝึกการสังเกต คิด และจินตนาการก่อนพลิกภาพ   

“Whose cheeks smell so good?” is a beautiful story showing love between mother and her children in the families of pig, cat, elephant, cow, and human. They display affection by saying “I love you.”, hugging, and kissing on the cheek. It is published as a flip-flap book. It gives kids an opportunity to practice thinking and create imagination before lifting the flap. Then they see what they think will happen next in successive order. It also boosts their development physically, emotionally, mentally, socially, and intellectually. This book is intended for kids one-year-old and up.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

ทิพย์วรรณ แสวงศรี จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Thipwan Sweangsri: Bachelor’s degree, Faculty of Science King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang and Master’s Kulwarakorn Aekakkharakul : Bachelor of Communication Arts, Chulalongkorn University

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

หนังสือดีเด่น ประจำปี 2562
The Best Book of the Year 2019

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2562 / 2019

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

รางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสวยงามสำหรับเด็ก และรางวัลชมเชยประเภทหนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
The Outstanding Award for Beautiful Children’s Book Category and Honorable Mention Award in the category of books for young children aged 3-5 years by the Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education

รางวัล / Award

หนังสือดีสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน-6 ปี โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart ประจำปี 2562
Good books for children aged 6 months-6 years for the Book Start, the first book project of the year 2019

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2562 / 2019

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

ประเภทหนังสือดีสำหรับเด็กอายุ 1-3 ปี
The Outstanding Award for Beautiful Children’s Book Category and Honorable Mention Award in the category of books for young children aged 3-5 years by thThe Good Book for children aged 1-3 years

Book World Publishing

ชื่อ / NAME บริษัท สำนักพิมพ์โลกหนังสือ จำกัด
Book World Publishing Company Limited
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER สำนักพิมพ์โลกหนังสือ
Book World Publishing
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือนิทาน แบบฝึกหัด สมุดภาพระบายสี แฟลชการ์ด บอร์ดบุ๊ค และหนังสือพลิก-พับที่มีคุณภาพสำหรับเด็ก
Publisher and distributor of high-quality storybooks, activity workbooks, coloring books, flash cards, board books, and flip-flap books for children.
โทรศัพท์ / TEL 0-2864-3536, 0-2864-3752
อีเมล / EMAIL bookworldpublishing@gmail.com
WEBSITE
FACEBOOK bookworldpublishing
ETC Line : idbookworld
View Author posts