ครอบครัวสุขสันต์ สงกรานต์สุขใจ / Happy Family, Joyful Songkran

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

นิทานเรื่อง “ครอบครัวสุขสันต์ สงกรานต์สุขใจ” สอนให้เด็กรู้จักสมาชิกในครอบครัวและประเพณีสงกรานต์ ผ่านเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่พ่อแม่พาไปเยี่ยมครอบครัวในช่วงวันหยุดสงกรานต์ จึงได้พบกับญาติผู้ใหญ่มากมายทั้ง ปู่ย่า ตายาย ลุงป้า น้าอา และร่วมงานสงกรานต์ตามประเพณีเนื่องในวันปีใหม่ไทยอย่างสนุกสนาน

A Rabbit and a Squirrel are fighting. A Mole tries to repair the relationship by reminding both how that they helped

This delightful book, “Happy family, joyful Songkran,” is intended to teach children to know their extended family and Songkran tradition via a little boy’s story. His parents bring them along to visit other families during the Songkran holidays. The boy has a chance to meet several senior relatives such as grandparents, uncles, aunts and take part in the cheerful traditional Songkran festival, which is considered Thai New Year.
This book has beautiful and colorful illustrations. The bookbinding is durable with laminated pages, cover to cover. It is suitable for kids three years old and up.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

จบปริญญาตรีและปริญญาโท คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Patwalee Nimnuan: Bachelor’s and Master’s degree, Faculty of Education, Chulalongkorn University

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

หนังสือดีเด่น ประจำปี 2561
The Best Book of the Year 2018

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2561 / 2018

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสวยงามสำหรับเด็ก โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
The Honorable Mention Award by the Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education

รางวัล / Award

หนังสือดีสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 6 ปี
Good books for children aged 6 months-6 years for the Book Start, the first book project of the year 2017

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2561 / 2018

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

ส่งเสริมคุณธรรมเรื่องจิตประเภทหนังสือดีสำหรับเด็กอายุ 4-6 ปี โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
The Good Books for children 4-6 years old by the Department of Cultural Promotion, Ministry of Culture

รางวัล / Award

100 เล่ม หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน
The 100 – Good Book for Children and Young Adults

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2561 / 2018

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

ประเภทหนังสือดีสำหรับเด็กอายุ 4-6 ปี โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
The Good Books for children 4-6 years old by the Department of Cultural Promotion, Ministry of Culture

รางวัล / Award

หนังสือดีในวันสำคัญของชาติ
The Good Book about the National Day

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2561 / 2018

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

หนังสือผ่านการพิจารณาโครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ในวันสำคัญของชาติ พ.ศ. 2561 “วันสงกรานต์”
The Book Approved through the Reading Culture Building Project about the Important National Day of 2018, “Songkran Day”

Book World Publishing

ชื่อ / NAME บริษัท สำนักพิมพ์โลกหนังสือ จำกัด
Book World Publishing Company Limited
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER สำนักพิมพ์โลกหนังสือ
Book World Publishing
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือนิทาน แบบฝึกหัด สมุดภาพระบายสี แฟลชการ์ด บอร์ดบุ๊ค และหนังสือพลิก-พับที่มีคุณภาพสำหรับเด็ก
Publisher and distributor of high-quality storybooks, activity workbooks, coloring books, flash cards, board books, and flip-flap books for children.
โทรศัพท์ / TEL 0-2864-3536, 0-2864-3752
อีเมล / EMAIL bookworldpublishing@gmail.com
WEBSITE
FACEBOOK bookworldpublishing
ETC Line : idbookworld
View Author posts