คืนหนึ่ง…คิดถึงอีกครั้ง / That Night… Will Be Missed Again

คืนหนึ่ง…คิดถึงอีกครั้ง_1

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

“คืนหนึ่ง คิดถึงอีกครั้ง” พูดถึงความสัมพันธ์ในลักษณะใกล้กันบนพื้นที่กรุงเทพฯ มีทั้งเรื่องที่ทำให้ยิ้มละไม่ต่างเดิม ขณะเดียวกันบางเรื่องก็อาจพรากน้ำตาจากคุณได้ หากชีวิตก่อนอ่านหรือขณะอ่านไปตรงสัมผัสเข้ากับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เธอสรรค์ และถึงแม้ความสัมพันธ์เล็กที่ปรากฏในเล่มไม่อาจฉีกทึ้งหัวใจคุณให้วิ่นไหวได้ เราก็ยังเชื่อว่าอาจมีบางเรื่องที่ทำให้คุณหวั่นไหว และมีแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งเรื่องที่คนไทยต้องใจสั่น เพราะถูกเขียนขึ้นในวันที่กรุงเทพฯ และเมืองไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

The plot revolves around relationships in a Bangkok neighborhood. These things will make you smile while also making you cry if your life before or while reading directly relates to one of the stories she has written. And, while the minor relationship stories in the book are unlikely to reach your heart, we believe that there will be some that will. At least one of them will undoubtedly crush the spirits of the Thai people because it was written on the day when Bangkok and Thailand were forever changed.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

เจนจิรา เสรีโยธิน เกิดที่กรุงเทพฯ จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีและโทจาก คณะอักษรศาสตร์ จุฬำลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยเป็นผู้ช่วยผู้สื่อข่าว GTIA (German Trade and Invest) ล่ามประจำโครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอำกำศขององค์กร เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ปัจจุบันเธอมีอำชีพเป็นอาจารย์ นักแปล นักเขียน และล่ามอิสระ ผลงานเขียนของเธอในนามเจนจิ ได้รับรางวัล “ครั้งหนึ่ง…คิดถึงเป็นระยะ” ได้รับรางวัลชมเชยประเภทรวมเรื่องสั้น จากสำนักงานการศึกษาพื้นฐานและหนังสือแนะนำเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ปี พ.ศ. 2556 “คืนหนึ่ง…คิดถึงอีกครั้ง” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ปี พ.ศ. 2557

Janejira Sereeyotin was born in Bangkok and earned a bachelor’s and master’s degree from Chulalongkorn University’s Faculty of Arts. She previously worked as an assistant for GTIA (German Trade and Invest) and interpreter for the German International Cooperation’s climate change program (GIZ). She works as a teacher, translator, writer, and freelance interpreter. Her piece “Krang Nueng Kid Tueng Pen Raya,” written under the pen name “Jen Ji,” received an Honorable Mention from the Office of Basic Education in the category of Short Stories. In 2013, “That Night… Will Be Missed Again” received the Seven Books Award’s Recommended Book Award, and in 2014, it received the Seven Books Award’s 2nd Runner-up Award

คืนหนึ่ง…คิดถึงอีกครั้ง_1
คืนหนึ่ง…คิดถึงอีกครั้ง_2

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

คืนหนึ่ง…คิดถึงอีกครั้ง_1
รางวัล / Award

รางวัลเซเว่นบุ๊คส์อะวอร์ด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเรื่องสั้น
2nd Runner-Up Seven Books Award in Short Story genre

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2560 / 2017

Amarin Printing and Publishing Public Company Limited

ชื่อ / NAME Patcharee Boonchauy
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER AMARIN GROUP has become an omni – media firm with its businesses covering On Print, Online, On Air, On Ground and On Shop platforms. Each of these platforms have also pursued constant development, in line with its founder’s aspiration, to achieve the goal go delivering precious experiences to every stage of people’s life for a happy and prosperous society.
โทรศัพท์ / TEL +66 2 422 9999
อีเมล / EMAIL foreignrights@amarin.co.th
WEBSITE www.amarin.co.th
FACEBOOK naiinfanclub
ETC
View Author posts