เพื่อนรักในป่าใหญ่ ตอนไปให้ตรงเวลากันเถอะ / Best Friends in the Big Forest: Let’s Go to Birthday Party Ontime.

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

น้องนากและเพื่อนๆ ได้รับการ์ดเชิญให้ไปร่วมปาร์ตี้วันเกิดของเพนกวินเพื่อนรักที่อีกซีกโลกหนึ่ง ทั้งหมดจึงต้องเก็บกระเป๋าเดินทางไกลไปด่วยกันด้วยยานพาหนะแบบของหาย คนหลงทาง ฯลฯ เด็กๆ จึงต้องคอยช่วยน้องนากสังเกตภาพเหตุการณ์เพื่อช่วยตามหาสิ่งต่างๆ และร่วมลุ้นไปด้วยกันน้องนากและเพื่อนจะเดินทางไปถึงเป้าหมายหรือไม่

A penguin, a great buddy from the other side of the world, sent the Otter and his companions an invitation to a birthday celebration. Everyone gathered their belongings and went on a long journey together. They lost their belongings, became disoriented on their journey, and so on. To discover a solution, everyone must help Otter observe the situation. Let’s have some fun with the Otter and his companions, whether or not they make it to their mission.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

หนังสือดีเด่น โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
Outstanding Book by Office of the Basic Education Commission. (OBEC)

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

รางวัลชมเชย กลุ่มหนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี ประเภทบันเทิงคดี ประจำปี พ.ศ. 2564
2021 Honorable Award of Children’s Books category age 6 – 11

Amarin Printing and Publishing Public Company Limited

ชื่อ / NAME Patcharee Boonchauy
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER AMARIN GROUP has become an omni – media firm with its businesses covering On Print, Online, On Air, On Ground and On Shop platforms. Each of these platforms have also pursued constant development, in line with its founder’s aspiration, to achieve the goal go delivering precious experiences to every stage of people’s life for a happy and prosperous society.
โทรศัพท์ / TEL +66 2 422 9999
อีเมล / EMAIL foreignrights@amarin.co.th
WEBSITE www.amarin.co.th
FACEBOOK naiinfanclub
ETC
View Author posts