ตำนานกำเนิดพระพิฆเนศ / Birth of Ganesha

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

พระพิฆเนศคือเทพเจ้าในศาสนาฮินดู ที่คนไทยเคารพบูชามากที่สุดองค์หนึ่ง พระองค์เป็นทั้งเทพแห่งสติปัญญา เทพแห่งศิลปวิทยาการ รวมทั้งเทพแห่งความสำเร็จ สามารถบันดาลให้ข้ามพ้นอุปสรรคทั้งปวงได้เราจึงนิยมบูชาพระพิฆเนศก่อนจะเริ่มประกอบพิธีกรรมใดๆ เพื่อให้กิจกรรมทุกอย่างสำเร็จลุล่วง
พระพิฆเนศเป็นโอรสของพระศิวะและพระแม่อุมาเทวี เดิมทีมีเศียรเป็นมนุษย์ปกติ แต่ก็มีเหตุให้เศียรของท่านกลายเป็นเศียรช้าง ที่มาของเศียรช้างนั้นมีหลายตำนานตามแต่ความเชื่อของนิกายต่างๆ ในศาสนาฮินดูแต่ละตำนานก็ล้วนไม่ธรรมดา และน่าติดตามทั้งสิ้น

 

Ganesh is a Hindu deity. The Thai people highly regard him. He is the god of knowledge, creativity, and success. We like to worship Lord Ganesha before beginning any rituals to accomplish all actions to overcome all obstacles.
Lord Ganesha is Lord Shiva’s and Uma Devi’s son. It was once a regular human head, but there was a reason why his head turned into an elephant’s head. According to Hinduism’s numerous sects, the origin of the elephant’s head has several tales. Each legend is unique, and they are all worth pursuing.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

โอม รัชเวทย์ เป็นทั้ง ศิลปิน, นักเขียนการ์ตูน และนักวาดภาพประกอบ โดยเป็นผู้นำทีมในการสร้างสรรค์ผลงานนิยายภาพ พุทธประวัติ รวมถึงผลงานชุด ทศชาติชาดก และได้รับการกล่าวว่ามีลายเส้นที่มีรายละเอียดที่สำคัญ อ่อนช้อย ตลอดจนอ่านสนุกชวนติดตาม โอม รัชเวทย์จบการศึกษาแผนกวิจิตรศิลป์ จากเพาะช่าง เป็นหนึ่งในทีมศิลปินผู้วาดภาพผลงานการ์ตูนฉบับพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก และ คุณทองแดง

Ohm Rachawet is a cartoonist, illustrator, and artist. He is heading the team to create graphic books about Buddha’s life, including the Thotsachat Jataka series, which is recognized for being both detailed and delicate while still being entertaining to read. Ohm Rachawet received a Fine Arts degree from the Pohang Academy of Arts. He was one of the artists responsible for the royal drawings of Phra Mahachanok and Khun Thong Daeng.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

รางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดหนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ
Outstanding Book Award of the year 2020 in the category of comic books and graphic novels

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2562 / 2019

Amarin Printing and Publishing Public Company Limited

ชื่อ / NAME Patcharee Boonchauy
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER AMARIN GROUP has become an omni – media firm with its businesses covering On Print, Online, On Air, On Ground and On Shop platforms. Each of these platforms have also pursued constant development, in line with its founder’s aspiration, to achieve the goal go delivering precious experiences to every stage of people’s life for a happy and prosperous society.
โทรศัพท์ / TEL +66 2 422 9999
อีเมล / EMAIL foreignrights@amarin.co.th
WEBSITE www.amarin.co.th
FACEBOOK naiinfanclub
ETC
View Author posts