ตื่นเถอะ ตื่นเถอะเจ้าตัวเล็ก / Get up! Get up! The Little One

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

“หนังสือลอยน้ำ ตื่นเถอะ ตื่นเถอะเจ้าตัวเล็ก” หนังสือลอยน้ำสำหรับหนูน้อยวัยแรกเริ่มหัดอ่าน ชวนเรียนรู้จักสัตว์และสนุกกับการออกเสียง มาพร้อมตุ๊กตาบีบ ปิ๊บ ปิ๊บ! อ่านสนุก นุ่มนิ่ม ปลอดสารพิษ ช่วยเสริมพัฒนาการให้กับลูกน้อยระหว่างอาบน้ำได้เป็นอย่างดี

” Get up! Get up! The Little One” is a floating bath book for newborns who have recently begun reading. This book will allow the baby to learn about animals while also having fun reading it aloud. It comes with a squeeze doll! Beep! Beep! It’s soft, fun, and harmless. It contributes significantly to the baby’s growth during the bath

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

100 เล่มหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน
One of the great hundred books for children and teens

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

100 เล่มหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
One of the great hundred books for children and teens by the Department of Cultural Promotion and Books for Children Foundation

Amarin Printing and Publishing Public Company Limited

ชื่อ / NAME Patcharee Boonchauy
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER AMARIN GROUP has become an omni – media firm with its businesses covering On Print, Online, On Air, On Ground and On Shop platforms. Each of these platforms have also pursued constant development, in line with its founder’s aspiration, to achieve the goal go delivering precious experiences to every stage of people’s life for a happy and prosperous society.
โทรศัพท์ / TEL +66 2 422 9999
อีเมล / EMAIL foreignrights@amarin.co.th
WEBSITE www.amarin.co.th
FACEBOOK naiinfanclub
ETC
View Author posts