รออีกหน่อยนะ / Hold On!

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

สนุกสนานหรรษาไปกับนิทาน “ชุด หนูอยากฟัง” เรื่อง “รออีกหน่อยนะ” ที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องเวลา การรอคอย สังเกตธรรมชาติรอบตัว การแบ่งปัน และทักษะ EF ด้านการยับยั้งชั่งใจ ผ่านเรื่องราวของแม่หนูพาลูกหนูมาดูผลไม้บนต้น พร้อมกำชับว่าให้อดทนรออีกหน่อย “รอจนผลไม้สุกเป็น สีแดงสด ก่อนนะ ถึงจะเก็บกินได้” ลูกหนูจะอดทนรอได้หรือเปล่านะ? ซึ่งถ่ายทอดด้วยสำนวนชวนอ่าน พร้อมภาพประกอบสี่สี น่ารัก ชวนติดตาม ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และเสริมสร้างทักษะการอ่านไปพร้อมกับส่งเสริมความผูกพันในครอบครัว

Have fun with the “I Want to Listen: Hold On!” story series, which teaches children about time, waiting, observing nature around them, sharing, and the EF skill of restraint through the story of a mother mouse taking her child to see the fruits on the tree and telling her child to be patient and wait a little longer. “Wait until the fruit has become bright red before picking.” Is it possible for the baby mouse to be patient? The story was written in a rhetorical style to captivate the reader. It has magnificent colorful graphics that give entertainment and help improve reading skills while strengthening family relationships.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

หนังสือคัดสรร มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก (Bookstart) ปี 2560
2017 Selected Book Award from Book Foundation for Children (Bookstart)

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2560 / 2017

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

หนังสือคัดสรร มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก (Bookstart) ปี 2560 และหนังสือที่ได้รับรางวัลจาก สพฐ. หนังสือสำหรับเด็ก 6-11 (บันเทิงคดี)
2017 Selected Book Award from Book Foundation for Children (Bookstart) and Award from OBEC in Children’s Book 6-11 (Fiction) category

Amarin Printing and Publishing Public Company Limited

ชื่อ / NAME Patcharee Boonchauy
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER AMARIN GROUP has become an omni – media firm with its businesses covering On Print, Online, On Air, On Ground and On Shop platforms. Each of these platforms have also pursued constant development, in line with its founder’s aspiration, to achieve the goal go delivering precious experiences to every stage of people’s life for a happy and prosperous society.
โทรศัพท์ / TEL +66 2 422 9999
อีเมล / EMAIL foreignrights@amarin.co.th
WEBSITE www.amarin.co.th
FACEBOOK naiinfanclub
ETC
View Author posts