เรารักในหลวง / We love the King

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

เพื่อให้เด็กเล็กรู้จักในหลวงรัชกาลที่๙ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงทรงทำเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชย์ ผ่านนิทานที่อธิบายด้วยคำง่ายๆให้เด็กเล็กเข้าใจได้ ให้นิทานเป็นผู้ตอบคำถามเด็กๆแทนคุณพ่อคุณแม่ ถึงพระราชกรณียกิจต่างๆ ทั้งความยากลำบาก ความเหน็ดเหนื่อยที่ในหลวงทำเพื่อประชาชน สุดท้ายให้เพื่อให้เด็กๆเข้าใจว่าทำไมเราถึงรักท่านได้มากมายขนาดนี้

It is for young children to learn about King Rama IX and to appreciate His Majesty the King’s kindness to the Thai people during his 70-year reign through stories written in simple words that allow young children to understand. Let the book answer the children’s questions on behalf of their parents about His Majesty the King’s royal duties, hardships, and tiredness in helping his people. Lastly, to let the kids understand why we love him so much.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

100 เล่มหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน
The 100 good books for children and young people

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

100 เล่มหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และหนังสือที่ได้รับรางวัลจาก สพฐ. ปี 2560
The 100 good books for children and young people selected by the Department of Cultural Promotion, Children’s Book Foundation and awarded by OBEC in 2017

Amarin Printing and Publishing Public Company Limited

ชื่อ / NAME Patcharee Boonchauy
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER AMARIN GROUP has become an omni – media firm with its businesses covering On Print, Online, On Air, On Ground and On Shop platforms. Each of these platforms have also pursued constant development, in line with its founder’s aspiration, to achieve the goal go delivering precious experiences to every stage of people’s life for a happy and prosperous society.
โทรศัพท์ / TEL +66 2 422 9999
อีเมล / EMAIL foreignrights@amarin.co.th
WEBSITE www.amarin.co.th
FACEBOOK naiinfanclub
ETC
View Author posts