จิ้งจกหางด้วน / A Tailless Lizard

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

ท่ามกลางอากาศแสนอบอุ่นมีจิ้งจกน้อยที่เพิ่งฟักตัวออกมาจากไข่ใบเล็ก สีขาว ลำตัวของมันค่อนข้างแบน มีหัวสั้น ผิวสีน้ำตาลอ่อน มีสี่ขา และมันก็มีหางด้วยนะ มันอาศัยอยู่กับพี่ชายในบ้านหลังใหญ่ พี่ชายสอนวิธีเอาตัวรอดจากเจ้าเหมียวที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกัน และยังแนะนำวิธีหาอาหารให้อีกด้วย สองพี่น้องวิ่งเล่นไล่จับกันอย่างสนุกสนาน จนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่สายฝนโปรยปรายลงมาจิ้งจกน้อยก็ไปแอบเกาะอยู่ข้าง ๆ หน้าต่าง คนในบ้านรีบวิ่งไปปิดหน้าต่างเพื่อกันไม่ให้ฝนสาดเข้าบ้าน ทันใดนั้นเองหางของมันก็ถูกบานหน้าต่างหนีบจนขาดกระเด็น มันวิ่งลงมาดูหางที่หลุดออกไปด้วยความตกใจ น่าแปลกที่หางของมันยังคงกระดิกอยู่ แต่ไม่นานก็นิ่งไป มันลำพึงอย่างเศร้าใจ “ฉันกลายเป็นจิ้งจกหางด้วนเสียแล้ว” และหลบตัวในซอกมืด ๆ เพราะอายที่ตนไม่มีหางเหมือนจิ้งจกตัวอื่น ๆ พี่ชายส่งเสียงเรียกให้จิ้งจกน้อยออกมาเล่นด้วยกันและปลอบใจ จนกระทั่งจิ้งจกน้อยคิดได้และยอมออกมาเล่นกับพี่ชาย เวลาผ่านไปจิ้งจกน้อยสังเกตว่าหางของเขาค่อย ๆ งอกออกมาทีละเล็กทีละน้อย มันดีใจมากและใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังใหญ่อย่างมีความสุข  

A tiny lizard had just hatched from a small white egg in warm weather. Its body was flat, with a short head, light brown skin, four legs, and a tail. He lived with his brother in a big house. The brother teaches him to survive from a cat who lives in the same place. And he also advises him on how to find food. The two siblings ran and chased each other happily. One day, when it started to rain, the little lizard sneaked around next to the window. The house’s occupants hastily close the window to prevent the rain from splashing into the house. Suddenly, its tail was torn apart by the windowpane. It ran down and watched the tail fall out in shock. Surprisingly, its tail was still wiggling. But soon, he remained silent. It was sad. “I have become an amputated tail lizard,” He hid in the dark corners, embarrassed by the fact that he had no tail like other lizards. His brother called out for the little lizard to play together and consoled him till the little lizard thought and agreed to play with his brother. The little lizard noticed that his tail was growing little by little as time passed. He was delighted and lived happily in that big house.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

นักจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และส่งเสริมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กมีชีวิตวัยเยาว์ในชนบทท่ามกลางธรรมชาติ ในยามว่างชอบขีด ๆ เขียน ๆ เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก และมีความฝันในการออกเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์

Ruetai Chongsrid is a science event activist and promoter of science projects for young children living in the rural countryside – the midst of nature. She likes to scribble and write science stories for children and dreams of traveling around the world in her spare time.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart พ.ศ. 2559
the Book Start, the first book project 2016

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2559 / 2016

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

หนังสือดีสำหรับเด็ก 3 – 5 ปี จากหน่วยงานสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
Good books for children 3-5 years from the Office of Education Council Secretariat in collaboration with the Children’s Book Foundation

รางวัล / Award

หนังสือติดตาว เด็กและเยาวชน อายุ 4 – 6 ปี
The Starred Book for children aged 4-6 years.

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2561 / 2018

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

จาก PUBAT
By PUBAT

รางวัล / Award

หนังสือดีสำหรับเด็ก อายุ 4 – 6 ปี
Good Books for children aged 4-6 years.

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2561 / 2018

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

โครงการคัดสรร ๑๐๐ เล่มหนังสือดีสำหรับเด็ก ปี ๒๕๖๑ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
The Project A 100 – Good Book Selection for Children 2018 by the Department of Cultural Promotion, Ministry of Culture in collaboration with Book for Children Foundation

รางวัล / Award

อายุ 4 – 6 ปี วันหนังสือเด็กแห่งชาติ(2เมษายน) โครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ในวันสำคัญของชาติ ปี 2561 และโครงการคัดสรรนิทานพื้นบ้านไทยที่คนไทยควรอ่าน
The Book for children aged 4-6 years Approved through the Reading Culture Building Project about the Important National Day of 2018, “the National Children’s Book Day” and The Project of Thai Folktales Book Selection for Thais.

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2561 / 2018

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
The Department of Cultural Promotion, Ministry of Culture in collaboration with Book for Children Foundation

NSTDA bookstore

ชื่อ / NAME สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
National Science and Technology Development Agency.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER ศูนย์หนังสือ สวทช.
NSTDA bookstore
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER เป็นแหล่งรวบรวมสื่อสิ่งพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงหนังสือนิทานและสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน
NSTDA bookstore publish a collection of science, technology and innovation publications, as well as storybooks and learning materials for children and youth.
โทรศัพท์ / TEL 0 2564 7000 ต่อ 1178-80
+66 (0) 2564 7000 ext. 1178-80
อีเมล / EMAIL nstdabookstore@nstda.or.th
WEBSITE bookstore.nstda.or.th
FACEBOOK NSTDAbookstore
ETC thaibookfair.com/seller/nstdabookstore
View Author posts