อาณาจักรมด / Kingdom of Ants

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

ณ ต้นมะม่วงต้นหนึ่งที่กำลังออกช่อดอกส่งกลิ่นหอมหวาน ยังมีกองทัพมดแดงกำลังเดินสำรวจ เพื่อหาทำเลที่เหมาะสมในการสร้างรัง และแล้วก็ได้ทำเลที่สวยงามอยู่บนยอดมะม่วง มดตัวน้อย ๆ กำลังช่วยกันดึงใบมะม่วงเข้าหากันอย่างแข็งขัน มันช่วยกันต่อตัวเป็นลูกโซ่โดยใช้กรามยึดเอวของตัวหน้า เพื่อดึงใบมะม่วงอีกใบมาอยู่ใกล้กันและคาบตัวอ่อนมาปล่อยเส้นใยจากต่อมที่หัวเพื่อเชื่อมใบไม้ให้ติดกัน “รังเสร็จแล้ว พวกหนูช่วยผู้ใหญ่ทำงานได้ไหมคะ” มดตัวเล็ก ๆ ร้องถามราชินีมด พวกเขาเพิ่งลืมตาดูโลกได้ไม่นาน หลังจากเปลี่ยนสภาพจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัย ราชินีมดจึงให้เหล่ามดน้อยช่วยดูแลและทำความสะอาดให้ตัวอ่อนที่อยู่อยู่ในรัง ส่วนมดที่ตัวโตกว่าให้ช่วยดูแลดักแด้มด เมื่อมดน้อยโตเต็มวัยก็จะได้ออกไปหาอาหารมาเลี้ยงสมาชิกมดในรัง ระหว่างเดินทางมดก็จะปล่อย “ฟีโรโมน” เพื่อช่วยบอกทาง เตือนภัย หรือส่งสัญญาณต่าง ๆ ให้เพื่อน ๆ มดได้รู้จะได้ระวังภัยและไม่หลงทาง มดสามารถแบกของที่หนักกว่าน้ำหนักตัวมันเองได้ถึงห้าเท่าและลากขอที่หนักกว่ามันได้ถึงยี่สิบห้าเท่าเลยนะ 

A mango tree was flowering, and it smelled sweet. An army of red ants was exploring to find a suitable location to build a nest. And then there was a beautiful location on top of the mango tree. The tiny ants were actively helping each other to pull the mango leaves together. They helped each other by forming a chain using its jaw to attach to the ant’s waist in the front of it, forming a chain. They brought larvae to release fibers from the glands near their heads to connect the leaves. “The nest is finished. Can I help the adults do their work?” A small ant cried out to ask the Queen Ant. They just opened their eyes to see the world after growing up from a pupa to an adult. The ant queen then has the young ants take care and clean the larvae in the nest. The older ants were assigned to take care of the pupae. When the ants go out to find food to feed their mates in the nest, during their journey, the ants will release “pheromones” to help them provide warnings or send signals to their friends so that they will be careful and won’t get lost. Ants can carry loads five times heavier than their weight and tow twenty-five times heavier than their own weight.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

นักจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และส่งเสริมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กมีชีวิตวัยเยาว์ในชนบทท่ามกลางธรรมชาติ ในยามว่างชอบขีด ๆ เขียน ๆ เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก และมีความฝันในการออกเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์

Ruetai Chongsrid is a science event activist and promoter of science projects for young children living the in rural countryside – the midst of nature. She likes to scribble and write science stories for children and dreams of traveling around the world in her spare time.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

หนังสือพัฒนาทักษะสมอง EF
Good Book for EF Brain Development

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Executive Functions Brain&life success. จากสำนักพิมพ์รักลูก
Executive Functions Brain & Life Success by Rakluke Publishing

NSTDA bookstore

ชื่อ / NAME สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
National Science and Technology Development Agency.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER ศูนย์หนังสือ สวทช.
NSTDA bookstore
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER เป็นแหล่งรวบรวมสื่อสิ่งพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงหนังสือนิทานและสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน
NSTDA bookstore publish a collection of science, technology and innovation publications, as well as storybooks and learning materials for children and youth.
โทรศัพท์ / TEL 0 2564 7000 ต่อ 1178-80
+66 (0) 2564 7000 ext. 1178-80
อีเมล / EMAIL nstdabookstore@nstda.or.th
WEBSITE bookstore.nstda.or.th
FACEBOOK NSTDAbookstore
ETC thaibookfair.com/seller/nstdabookstore
View Author posts