ดูแลตัวเองให้ปลอดภัย / Keep Yourself Safe

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

เด็กๆ จะได้ตามภูตจิ๋วไปดูว่าไวรัสโคโรนาแพร่กระจายได้อย่างไร และเด็กๆ ควรป้องกันตัวเองอย่างไรจึงจะปลอดภัยจากโรคโควิด -19 รวมเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา ทั้งเรื่องไวรัสเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้อย่างไร กลไกการเกิดโรคเมื่อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย การระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนวิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัย และในท้ายเล่มจะมีกิจกรรมให้ผู้ปกครอง ชวนเด็กมาลงมือทำเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมด้วย

Children will follow the little fairy to see how the Corona Virus spreads. And how should children protect themselves from being safe from COVID-19?
A collection of exciting stories about the coronavirus: How does the virus enter the human body, mechanism of disease when the virus enters the body, the COVID-19 outbreak, and ways to protect yourself and be safe. At the end of the book, there will be activities for parents to encourage the children to take action to learn more.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

ฤทัย จงสฤษดิ์ เป็นนักจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และส่งเสริมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก มีชีวิตวัยเยาว์ในชนบทท่ามกลางธรรมชาติ ในยามว่างชอบขีด ๆ เขียน ๆ เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก และมีความฝันในการออกเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์

Ruthai Chongsarit is a science activity organizer and promoter of science projects for children. She lived a young life in the countryside in the middle of nature. She likes to scribble and write science fiction stories for children in her spare time. She dreams of traveling around the world to gain experience.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected storybooks for preschool children whose content is consistent with the 4 virtues; sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit.

Nanmeebooks Co.,Ltd.

ชื่อ / NAME นางสาวอรชุมา หลิมศิริวงษ์
Ms.Onchuma Limsiriwong
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
Nanmeebooks Co.,Ltd.
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER “นานมีบุ๊คส์” จัดพิมพ์หนังสือดีมีคุณภาพจากหลายประเทศหลายภาษา เพราะเชื่อว่าหนังสือสร้างตัวตน และเชื่อมั่นในพลังของวรรณกรรมจึงเสาะหาต้นฉบับดีๆจากทั่วโลกมาแปลและจัดพิมพ์ให้คนไทยได้อ่าน โดยเฉพาะวรรณกรรมรางวัลโนเบลและแฮร์รี่ พอตเตอร์ที่เสกมนตร์จนเกิดกระแสรักการอ่านทั่วประเทศไทย การ์ตูนความรู้พลิกวงการอ่านอีกครั้งด้วยการผสมผสาน (สุดยอด) มุกตลก ความเร้าใจของการผจญภัยเข้ากับความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และพัฒนาตนเอง นิทานสร้างแรงบันดาลใจให้อยากเรียนรู้ ทำเรื่องยากที่ผู้ใหญ่อธิบายไม่ถูกให้เข้าใจง่าย เราแบ่งนิทานตามกลุ่มอายุและหัวข้อที่เด็กสนใจสุขภาพกายใจนั้นสำคัญ  นอกจากนี้ เรายังสรรหาต้นฉบับที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้ผู้ใหญ่เองได้มีทางเลือกในการอ่าน ทั้งหมวดสุขภาพ พัฒนาตนเอง แรงบันดาลใจ คู่มือพ่อแม่ คู่มือผู้สูงวัย จัดบ้าน ทำสวน เพราะนานมีบุ๊คส์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย Active Citizen  

Nanmeebooks is one of the leading publishers in Thailand, which publishes a wide range of international bestseller fiction and non-fiction for Thai readers of all ages aiming to promote life-long learning and to enhance quality of life of Thai people.

Today, Nanmeebooks is ready to be the “Family Destination” where every family member can find a wide range of both Thai and English books, also family-like services at one-stop. Every day we serve customers as a consultant in finding the right books and services they need for learning plus fun activities at our bookstores every weekend.

Apart from book delivery with Dewey information, we help set up Reading Clubs in schools. Also, throughout 2013 various books and activities in arranged themes would be launched to boost up reading and learning to create “Active Citizens” in our society.

โทรศัพท์ / TEL +66850709307
อีเมล / EMAIL onchuma@nanmeebooks.com
WEBSITE www.nanmeebooks.com
FACEBOOK nanmeebooksfan
ETC
View Author posts