ร่างกายของฉัน ฉันดูแลได้! / I Can take Care Of My Body!

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

หนังสือที่จะสอนให้เด็ก ๆ เรียนรู้เรื่องร่างกาย เคารพตัวเอง และยอมรับตัวตนผู้อื่น
ชวนเด็ก ๆ มาเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้
● ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ควรปกปิด
● ที่ส่วนตัวและที่ส่วนรวม
● สัมผัสดีและสัมผัสไม่ดี
● การขออนุญาตและความยินยอม
● รู้จักปฏิเสธ
หนังสือเล่มนี้จะสอนให้เด็กรู้จักและภาคภูมิใจร่างกายของตนเอง สอนให้รู้จักส่วนของสงวนของร่างกาย สิ่งที่เด็กทำได้เมื่ออยู่ในที่ส่วนตัวและที่สาธารณะ รู้จักสำรวจความรู้สึกของตนเองและเรียนรู้แนวทางแก้ปัญหาต่างๆ

It is a book that teaches children about their bodies, self-respect, and acceptance of others.
Advise the children to learn the following topics.
● Body parts that should be covered.
● Private and public places
● Good touch and bad touch.
● Permission and Consent
● Rejection.
This book will teach children to recognize and be proud of their bodies. Teach them to identify the private parts of the body what children can do when they are in private and public places. Know how to explore feelings and learn how to solve problems.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

ซินดี้-สิรินยา เบอร์บริดจ์ บิชอพ อดีตมิสไทยแลนด์เวิลด์ นางแบบ นักแสดง และพิธีกรชื่อดังของเมืองไทย คุณแม่ลูกสองที่อยากให้สังคมตระหนักถึงสิทธิสตรี ความปลอดภัยในชีวิต และอยากเห็นผู้คนให้เกียรติซึ่งกันและกัน จึงหันมาทำงานเพื่อสังคม

Cindy-Sirinya Burbridge Bishop, former Miss Thailand World, model, actress, and famous host of Thailand. A mother of two who wants society to realize women’s rights, life safety. She desires to see people respect each other. Therefore, she turned to social work.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected storybooks for preschool children whose content is consistent with the 4 virtues; sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit.

Nanmeebooks Co.,Ltd.

ชื่อ / NAME นางสาวอรชุมา หลิมศิริวงษ์
Ms.Onchuma Limsiriwong
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
Nanmeebooks Co.,Ltd.
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER “นานมีบุ๊คส์” จัดพิมพ์หนังสือดีมีคุณภาพจากหลายประเทศหลายภาษา เพราะเชื่อว่าหนังสือสร้างตัวตน และเชื่อมั่นในพลังของวรรณกรรมจึงเสาะหาต้นฉบับดีๆจากทั่วโลกมาแปลและจัดพิมพ์ให้คนไทยได้อ่าน โดยเฉพาะวรรณกรรมรางวัลโนเบลและแฮร์รี่ พอตเตอร์ที่เสกมนตร์จนเกิดกระแสรักการอ่านทั่วประเทศไทย การ์ตูนความรู้พลิกวงการอ่านอีกครั้งด้วยการผสมผสาน (สุดยอด) มุกตลก ความเร้าใจของการผจญภัยเข้ากับความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และพัฒนาตนเอง นิทานสร้างแรงบันดาลใจให้อยากเรียนรู้ ทำเรื่องยากที่ผู้ใหญ่อธิบายไม่ถูกให้เข้าใจง่าย เราแบ่งนิทานตามกลุ่มอายุและหัวข้อที่เด็กสนใจสุขภาพกายใจนั้นสำคัญ  นอกจากนี้ เรายังสรรหาต้นฉบับที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้ผู้ใหญ่เองได้มีทางเลือกในการอ่าน ทั้งหมวดสุขภาพ พัฒนาตนเอง แรงบันดาลใจ คู่มือพ่อแม่ คู่มือผู้สูงวัย จัดบ้าน ทำสวน เพราะนานมีบุ๊คส์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย Active Citizen  

Nanmeebooks is one of the leading publishers in Thailand, which publishes a wide range of international bestseller fiction and non-fiction for Thai readers of all ages aiming to promote life-long learning and to enhance quality of life of Thai people.

Today, Nanmeebooks is ready to be the “Family Destination” where every family member can find a wide range of both Thai and English books, also family-like services at one-stop. Every day we serve customers as a consultant in finding the right books and services they need for learning plus fun activities at our bookstores every weekend.

Apart from book delivery with Dewey information, we help set up Reading Clubs in schools. Also, throughout 2013 various books and activities in arranged themes would be launched to boost up reading and learning to create “Active Citizens” in our society.

โทรศัพท์ / TEL +66850709307
อีเมล / EMAIL onchuma@nanmeebooks.com
WEBSITE www.nanmeebooks.com
FACEBOOK nanmeebooksfan
ETC
View Author posts