กระต่ายน้อย รู้จักปรับตัว / Little Bunnies, Knowing Self-Adaptation

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

กะทิกับกระท้อน พี่น้องกระต่ายน้อย แสนขยันทั้งสองมักจะนำผลส้มจากสวนที่บ้านไปขายที่ตลาดอยู่เสมอ แต่อยู่มาวันหนึ่ง…เกิดลมพายุฝน พัดจนผลส้มตกหล่นเสียหาย พวกเขาจะจัดการยังไงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เด็กๆ มาติดตามและเอาใจช่วยกะทิกับกระท้อนไปด้วยกันนะ

เด็กๆ จะได้เรียนรู้ทักษะยืดหยุ่นทางความคิด (Shift Cognitive Flexibility) ซึ่งเป็นทักษะอย่างหนึ่งของ (EF) เป็นหนึ่งในเก้าทักษะของกระบวนการ Executive Functions ผ่านตัวละครที่สดใส น่ารัก ชวนให้น่าอ่านได้อย่างสนุกสนานกันทั้งครอบครัว ฝึกให้เด็กๆ รู้จักปรับตัว ยืดหยุ่นความคิด เพื่อทักษะในการเรียนรู้และใช้ชีวิตในอนาคต

Kathi and Kraton, 2 Little Bunny sisters who were very diligent, always brought oranges from their home garden to sell. But one day, a wind and rain storm was blowing until their oranges fell and were damaged. How were they going to deal with this situation? Let’s come together and cheer for Kathi and Kraton together.

Children will learn Shift Cognitive Flexibility, one of nine skills in Executive Functions, through colorful and cute characters that are fun for the whole family to read. Teach children to adapt flexible thinking to learn and live in the future.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected picture books for preschool children whose content is consistent with the four virtues of sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit.

Little Heart Co., Ltd.

ชื่อ / NAME
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER สำนักพิมพ์ลิตเติลฮาร์ท
Little Heart
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER ลิตเติ้ลฮาร์ทเป็นสำนักพิมพ์หนังสือ และสื่อเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กน้อยตั้งแต่ 0 – 6 ขวบ เราจะออกผจญภัยสรรหาหนังสือ และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กคุณภาพดีจากภายในประเทศ และจากต่างประเทศ มาผลิตเพื่อเด็กไทยของเรา
ให้พวกเขาได้มีเครื่องมือสำคัญช่วยพัฒนาสมอง และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเติมโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข
ลิตเติ้ลฮาร์ทเป็นสำนักพิมพ์หนึ่งในเครือบริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายหนังสือชั้นนำของประเทศไทย คุณพ่อ คุณแม่ และคุณครูสามารถพบกับผลิตภัณฑ์ของเราได้ตามร้านหนังสือทั่วประเทศ
เราจะร่วมสร้างความสุข และความสนุกให้กับหัวใจดวงน้อยๆ ของคุณพ่อ คุณแม่ทุกคน…Little Heart is a publisher that produces developmental content and media for children aged 0-6 years old. We must discover and select children’s domestic and international books and products of good quality for supporting Thai children’s development. These are essential tools for children’s brain development and skills needed to be a happy grownup.
Little Heart is under IDC Premier Co., Ltd., the leading publisher and distributor in Thailand. Parents, guardians, and teachers can find our products in bookstores across the country.
We will be prompt to deliver happiness and fun to your children, who are the parents’ little hearts
โทรศัพท์ / TEL +080 575 8176
อีเมล / EMAIL littleheartbook@gmail.com
WEBSITE littleheartbook.com
FACEBOOK littleheartbook
ETC
View Author posts