หนูนิดพูดโกหก / Nu Nid And Her Lying

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

วันนี้คุณครูสั่งการบ้านมา แต่พอหนูนิดกลับมาถึงบ้าน ได้ยินเสียงเพื่อนเรียกชวนไปเล่นกันเถอะ หนูนิดรีบปิดสมุดการบ้านทันที แล้วคิดว่า เดี๋ยวค่อยกลับมาทำก็ได้ พอคุณแม่ถาม หนูนิดกลับตอบว่า ทำเสร็จแล้วค่ะ..จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเด็กที่โกหกกันนะ…

หนังสือนิทานแสนน่ารัก ภาพประกอบสีสันสดใส ที่จะช่วยปลูกฝังคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีให้กับเด็กๆ เรื่องราวของ “หนูนิด” กับการโกหก ทำไมหนูนิดถึงต้องโกหกด้วยนะ? แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับหนูนิดบ้างหรือไม่?

A Rabbit and a Squirrel are fighting. A Mole tries to repair the relationship by reminding both how that they helped each other to plant a fruit tree. Will good memories conquer the anger?
Today the teacher assigned homework to Nu Nid. But when Nu Nid arrived home, she heard her friends calling her to come and play. Nu Nid hurriedly kept the homework book and thought she could come back and do it soon. When her mom asked, she replied that she had finished it. What would happen to the kid who lied?
The cute picture book with bright color illustrations will help children learn morals and good habits from the story of Nu Nid and her lying. Why did Nu Nid lie? What happens to Nu Nid?

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

ลำพู แสงลภ หรือ ลำพู เดชาวิชิตเลิศ เป็นนักเขียนและนักวาดภาพประกอบคนหนึ่ง ที่เป็นที่รู้จักกันดีในวงการหนังสือเด็ก ด้วยผลงานคุณภาพที่การันตีด้วยรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น รางวัลรักลูกอวอร์ด ปี 2551 สำหรับเด็กอายุ 0 – 3 ขวบ เรื่องเอ๊ะ! นั่นเสียงใคร ของลูกหมีอันไหนเอ่ย อั้นไม่ไหวขอไปด้วย  และเคยได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพฯ ด้วยเรื่อง “เพื่อนใหม่ของลุงหมี”

Lamphu Saenglop or Lamphu Dechawichitlert is a well-known writer and illustrator for children’s picture books. With the quality of her work, she has won many awards such as the 2008 RukLuke Award for children aged 0 – 3 years old from her books titled “Eh! Whose Voice Is That”, “Which Ones Belong to Little Bear?”, and “Cannot Hold It, Let’s Go” Received an award from Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn with the story “Uncle Bear’s New Friend.”

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected picture books for preschool children whose content is consistent with the four virtues of sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit.

อื่น ๆ / Other

เนื้อหาอื่นๆ
Other

Aksara for Kids Co., Ltd บริษัท อักษรา ฟอร์ คิดส์ จำกัด

ชื่อ / NAME
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER บริษัท อักษรา ฟอร์ คิดส์ จำกัด
Aksara for Kids Co., Ltd
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER บริษัท อักษรา ฟอร์ คิดส์ จะดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาหาความรู้และพัฒนาเยาวชนไทย ให้มีศักยภาพต่อไปในอนาคตให้มีทั้ง IQ และ EQ (จะดำเนินธุรกิจที่จะทำให้ “เด็กไทยเก่งขึ้น”) โดยพัฒนาขึ้นเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน มีการเติบโตต่อเนื่องที่ เป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง พนักงานมีความสุข
บจก.อักษรา ฟอร์ คิดส์ จะเป็นผู้นำในการทำให้เด็กไทยมีความรู้ ได้ง่ายขึ้น และสะดวกขึ้นAksara For Kids Co., Ltd. is a business conducive to education and potential development of Thai children in the future. They focus on the children’s IQ and EQ development. Hence, they keep developing their growing and sustainable business. Being a good business model creates useful and widely accepted works for readers. and they still are the company whose happy staff.
The staff at Aksara For Kids Co., Ltd. are happy to be a leader in producing content and knowledge for Thai children which is easy learn.
โทรศัพท์ / TEL 02-412-7710
อีเมล / EMAIL aksaraforkids@hotmail.com
WEBSITE www.aksaraforkids.com
FACEBOOK aksaraforkids
ETC
View Author posts