กาดำใจดี / The Nice Crow

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

กาดำมีน้ำใจชอบช่วยเหลือเพื่อน ๆ แต่สุดท้ายถูกคนทำร้ายบาดเจ็บ กาดำจะมีชีวิตรอดหรือไม่ ใครจะช่วยกาดำบ้าง 

นิทานภาพคำกลอนชุดนี้ ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี สร้างเสริมทักษะชีวิต ฝึกทักษะภาษาไทยเรียนรู้สระสั้น ยาวผ่านคำกลอนที่ลงท้ายด้วยเสียงสระซ้ำๆ กันเป็นท่วงทำนองสนุกสนาน จดจำง่าย

The black crow liked helping his friends, but someone, in the end, harmed him. Will the black crow survive? Who will come to rescue the black crow?
This poem picture book cultivates a good conscience while developing life skills. It also helps practice Thai language skills and learn short and long vowels through rhymes that conclude with repeated vowel sounds in an easy-to-remember rhythm.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา Selected storybooks for preschool children whose content is consistent with the four virtues; sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit

PASS AT KIDS PUBLISHING

ชื่อ / NAME
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER พาสแอดคิดส์
PASS AT KIDS PUBLISHING
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER 69/18-19 หมู่ 6 ถนนบรมราชชนนี แขวง/เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
69/18-19, Moo 6, Baromrachachonnee Road, Talingchan, Bangkok, 10170
โทรศัพท์ / TEL 02 881 2840
อีเมล / EMAIL info@passeducation.com
WEBSITE www.passeducation.com
FACEBOOK passeducation
ETC
View Author posts