พ่อมดน้อยกับปีศาจเดี๋ยวก่อน / The Little Wizard and The Wait a Minute Demon

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

ช่วงนี้พ่อมดน้อยมีอาการแปลกๆ คือชอบพูดว่า “เดี๋ยวก่อน” ตื่นนอนตอนเช้าก็ไม่ยอมเก็บที่นอน เพราะคิดว่าเดี๋ยวก็มานอนอีก ไม่อยากล้างหน้าแปรงฟันเพราะคิดว่าเมื่อคืนเพิ่งแปรงไปเอง รอเดี๋ยวก่อน ถึงเวลาทำการบ้านก็ไม่ยอมทำ เอาแต่บอกว่าเดี๋ยวค่อยทำพรุ่งนี้ก็ได้ พอตกเย็นก็ไม่ยอมอาบน้ำเพราะคิดว่าเดี๋ยวก็เช้าแล้ว พ่อมดน้อยชอบพูดเดี๋ยวๆ กับทุกเรื่อง
โดยมีเจ้าปีศาจเดี๋ยวก่อนคอยเกาะแกะอยู่ตลอด และร่ายมนตร์กระซิบให้พ่อมดน้อยพูดแต่คำว่า “เดี๋ยวก่อน” มากขึ้น ยิ่งพ่อมดน้อยพูดคำว่า “เดี๋ยวก่อน” มากเท่าไหร่ ปีศาจก็ยิ่งตัวใหญ่ขึ้น..ใหญ่ขึ้น พ่อมดน้อยจึงต้องหาวิธีทำให้ปีศาจเดี๋ยวก่อนหายไป ส่งเสริมความคิด ฝึกการแก้ปัญหา สร้างเสริม EF ขัดเกลานิสัย แต่ไม่สอนสั่ง เล่าเป็นคำคล้องจอง

Recently, the little wizard had unusual behavior, saying, “Wait a minute,” waking up in the morning and refusing to make the bed because he expected to fall asleep again. He didn’t want to wash his face or brush his teeth since he thought he had done so the night before. Wait a minute. He was meant to finish his schoolwork, but he didn’t and kept promising to do it tomorrow. He declined to shower in the evening since he expected it to be morning soon. For everything, the little wizard would say, “wait a minute.”
Because of the Wait demon’s provocation, the little wizard was cursed to say, “Wait a minute constantly.” The monster grew in size as the little wizard said, “Wait.” The little wizard needed to discover a method to make the Wait demon disappear. This book fosters ideas, problem-solving abilities, EF, and habit formation in kids without telling them what to do. The story uses rhyming words effectively.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

กองบรรณาธิการ แพรวเพื่อนเด็ก

Editorial Department of Praew Peun Dek (Amarin Baby&Kids)

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected storybooks for preschool children whose content is consistent with the four virtues; sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit.

อื่น ๆ / Other

Amarin Printing and Publishing Public Company Limited

ชื่อ / NAME Patcharee Boonchauy
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER AMARIN GROUP has become an omni – media firm with its businesses covering On Print, Online, On Air, On Ground and On Shop platforms. Each of these platforms have also pursued constant development, in line with its founder’s aspiration, to achieve the goal go delivering precious experiences to every stage of people’s life for a happy and prosperous society.
โทรศัพท์ / TEL +66 2 422 9999
อีเมล / EMAIL foreignrights@amarin.co.th
WEBSITE www.amarin.co.th
FACEBOOK naiinfanclub
ETC
View Author posts