พ่อมดน้อยกับปีศาจไร้ระเบียบ / The Little Wizard and The Messy Demon

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

พ่อมดน้อย “จัมโบ้” เพิ่งย้ายมาที่โรงเรียนเวทมตร์และยังไม่รู้กฎของโรงเรียนเวทมนตร์แห่งนี้  จึงวางไม้กวาดไม่เป็นที่ ไม่ทิ้งขยะให้ลงถัง และเผลอกทำเสียงดังในห้องสมุด ปีศาจไม่เป็นไรที่คอยท่องคาถาอยู่ใกล้ๆ ก็ตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อถึงเวลาจะกลับบ้านจัมโบ้หาไม้กวาดของตัวเองไม่เจอ พ่อมดน้อยเข้ามาช่วยหาและบอกจัมโบ้ว่า ที่ต้องคอยทำตามกฎก็เพื่อจะได้ไม่ลำบาก ทั้งคู่ช่วยกันหาไม้กวาดจนเจอ จัมโบ้ดีใจและตั้งใจว่าจากนี้จะทำตามกฎของโรงเรียน

A Rabbit and a Squirrel are fighting. A Mole tries to repair the relationship by reminding both how that they helped each other to plant a fruit tree. Will good memories conquer the anger?
AnThe little wizard, “Jumbo,” had recently transferred to a magic school and was still unfamiliar with the regulations. As a result, he didn’t put the broom in the right place, garbage in a can, and made an unintentional noise in the library. The it’s okay demon cursed him nearby and grew larger and larger. Jumbo couldn’t find his broom when it came time to go home. The little wizard arrived to assist Jumbo and told him to continue following the rules to avoid getting in trouble. They were searching for the broom until they found it. Jumbo was delighted and decided to follow the school’s regulations from now on

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

กองบรรณาธิการ Amarin Kids 

Editorial Department of Amarin Kids

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

ชื่อรางวัลภาษาไทย

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal  

หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

Selected storybooks for preschool children whose content is consistent with the four virtues; sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit.

อื่น ๆ / Other

Amarin Printing and Publishing Public Company Limited

ชื่อ / NAME Patcharee Boonchauy
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER AMARIN GROUP has become an omni – media firm with its businesses covering On Print, Online, On Air, On Ground and On Shop platforms. Each of these platforms have also pursued constant development, in line with its founder’s aspiration, to achieve the goal go delivering precious experiences to every stage of people’s life for a happy and prosperous society.
โทรศัพท์ / TEL +66 2 422 9999
อีเมล / EMAIL foreignrights@amarin.co.th
WEBSITE www.amarin.co.th
FACEBOOK naiinfanclub
ETC
View Author posts