ช่วยด้วยหนูติดเกม / Help Me, I Was Addicted to Game

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

เรื่องราวของเด็กหญิงชมพู่วัย 5 ขวบ ที่มีนิสัยร่าเริง สดใส แต่เมื่อได้พบกับความสนุกสนานของเกมจากแท็บเล็ต ก็ทำให้ชมพู่เปลี่ยนไปกลายเป็นเด็กติดเกม ไม่สนใจทำกิจกรรมอย่างอื่น และหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นเกม คุณพ่อคุณแม่จึงคิดหาวิธีช่วยให้ชมพู่ออกห่างจากเกม ด้วยการพาชมพู่ไปทำกิจกรรมนอกบ้านร่วมกับครอบครัว และตั้งกติกากำหนดเวลาในการเล่นเกม จนในที่สุดชมพู่ก็เลิกติดเกมได้   

The story of a 5-year-old girl, Chompu, who was bright and joyful, but when she played a fun game from the tablet, she would become the other ones. Chompu was addicted to games on the tablet, not interested in other activities, and frustrated when she was banned from playing games. So, parents came up with a way to help Chompu away from the games. They took Chompu to do activities outside with family and set a time limitation to play the game. Finally, Chompu was able to stop the game addiction.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected picture books for preschool children whose content is consistent with the four virtues of sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit.

อื่น ๆ / Other

เนื้อหาอื่นๆ
Other

Book World Publishing

ชื่อ / NAME บริษัท สำนักพิมพ์โลกหนังสือ จำกัด
Book World Publishing Company Limited
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER สำนักพิมพ์โลกหนังสือ
Book World Publishing
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือนิทาน แบบฝึกหัด สมุดภาพระบายสี แฟลชการ์ด บอร์ดบุ๊ค และหนังสือพลิก-พับที่มีคุณภาพสำหรับเด็ก
Publisher and distributor of high-quality storybooks, activity workbooks, coloring books, flash cards, board books, and flip-flap books for children.
โทรศัพท์ / TEL 0-2864-3536, 0-2864-3752
อีเมล / EMAIL bookworldpublishing@gmail.com
WEBSITE
FACEBOOK bookworldpublishing
ETC Line : idbookworld
View Author posts