พ่อค้าเกลือกับลา / The Salt Merchant and His Donkey

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

พบกับ “พ่อค้าเกลือกับลา : The Salt Merchant and His Donkey” นิทานอีสป 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากนิทานแสนสนุก ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเด็กที่เริ่มหัดอ่าน

เจ้าลาจอมขี้เกียจไม่อยากแบกของหนัก เมื่อผ่านแม่น้ำทีไรจะต้องแกล้งล้มเพื่อให้เกลือละลายหายไป พ่อค้าจึงแก้เผ็ดเจ้าลาจอมเจ้าเล่ห์ตัวนี้ ด้วยการนำนุ่นใส่แทนที่ เมื่อนุ่นดูดซับน้ำ เอาไว้จนชุ่ม ลาจึงต้องแบกของหนักยิ่งกว่าเดิม

Let’s have fun with the story titled “The Salt Merchant and His Donkey, “Thai-English bi-lingual Aesop’s Fables that will help children learn English from fun fairy tales with an easy language. Easy to understand! Suitable for children who are beginning to read a book.
The lazy donkey didn’t want to carry heavy things. When it passed through a river, it had to pretend to fall in the river for dissolving salt. The merchant then retaliated against this cunning donkey by bringing cotton, replacing the salt. When the cotton absorbed the water, its weight was more, and the donkey had to carry even heavier loads.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected picture books for preschool children whose content is consistent with the four virtues of sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit.

อื่น ๆ / Other

เนื้อหาอื่นๆ
Other

Book World Publishing

ชื่อ / NAME บริษัท สำนักพิมพ์โลกหนังสือ จำกัด
Book World Publishing Company Limited
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER สำนักพิมพ์โลกหนังสือ
Book World Publishing
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือนิทาน แบบฝึกหัด สมุดภาพระบายสี แฟลชการ์ด บอร์ดบุ๊ค และหนังสือพลิก-พับที่มีคุณภาพสำหรับเด็ก
Publisher and distributor of high-quality storybooks, activity workbooks, coloring books, flash cards, board books, and flip-flap books for children.
โทรศัพท์ / TEL 0-2864-3536, 0-2864-3752
อีเมล / EMAIL bookworldpublishing@gmail.com
WEBSITE
FACEBOOK bookworldpublishing
ETC Line : idbookworld
View Author posts