ยีราฟเพื่อนรัก / Giraffe, the Best Friend

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

ลูกสัตว์ต่างๆ ได้กลิ่นขนมหอมๆ ลอยมาตามลม ก็เดินตามกลิ่นนั้นไปจนถึงบ้านคุณยีราฟ แล้วเจ้าของบ้านจะต้อนรับเพื่อนๆ อย่างไรนะ
นิทานเรื่องยีราฟเพื่อนรัก เป็นเรื่องราวของยีราฟที่มักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ เพื่อนๆ จึงซาบซึ่งในการกระทำของยีราฟและนำสิ่งของมาให้เขาเป็นการตอบแทน เพราะความมีน้ำใจของยีราฟนี่เองที่ทำให้เขาเป็นที่รักของเพื่อนๆ ทุกคน   

A Rabbit and a Squirrel are fighting. A Mole tries to repair the relationship by reminding both how that they helped each other to plant a fruit tree. Will good memories conquer the anger?

Baby animals smell the fragrant candy in the wind, and then they follow that scent to Mr. Little Giraffe’s house. How would the house’s owner welcome his friends?
The story of “Giraffe, the Best Friend” is about the Little Giraffe who loved to share with and help others as always. So, his friends appreciated the giraffe’s habit and returned him things. It was because of the giraffe’s kindness that made him loved by all his friends.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected picture books or preschool children whose content is consistent with the four virtues of sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit.

อื่น ๆ / Other

เนื้อหาอื่นๆ
Other

Book World Publishing

ชื่อ / NAME บริษัท สำนักพิมพ์โลกหนังสือ จำกัด
Book World Publishing Company Limited
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER สำนักพิมพ์โลกหนังสือ
Book World Publishing
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือนิทาน แบบฝึกหัด สมุดภาพระบายสี แฟลชการ์ด บอร์ดบุ๊ค และหนังสือพลิก-พับที่มีคุณภาพสำหรับเด็ก
Publisher and distributor of high-quality storybooks, activity workbooks, coloring books, flash cards, board books, and flip-flap books for children.
โทรศัพท์ / TEL 0-2864-3536, 0-2864-3752
อีเมล / EMAIL bookworldpublishing@gmail.com
WEBSITE
FACEBOOK bookworldpublishing
ETC Line : idbookworld
View Author posts