ยุกยิก มุ่งมั่นตั้งใจ / Yukyik, Learning to Focus

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

เจ้าลิงน้อยยุกยิกที่แคล่วคล่องว่องไว สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว วันหนึ่งยุกยิกได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาด แต่ยุกยิกกวาดเท่าไรก็ไม่เสร็จสักทีเพราะในหัวคิดถึงแต่ของเล่นจนกระทั่งเผลอไปทำแจกันแตก นั่นเป็นเพราะว่ายุกยิกขาดความตั้งใจ จดจ่อในสิ่งที่ทำ มาติดตามกันว่ายุกยิกจะทำอย่างไรกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ถึงความตั้งใจจดจ่อในสิ่งที่ทำ (Focus/Attention) ซึ่งเป็นทักษะอย่างหนึ่งของ (EP) คือ เป็นหนึ่งในเก้าทักษะของกระบวนการ Executive Function ผ่านตัวละครที่สดใสน่ารักชวนให้อ่านได้อย่างสนุกสนานกันทั้งครอบครัว ฝึกให้เด็กๆ มีความตั้งใจจดจ่อในสิ่งที่ทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อทักษะในการเรียนรู้และใช้ชีวิตในอนาคต นิทานภาพส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง (EP)

Little Monkey Yuk Yik, agile and nimbly, could do things quickly. One day, Yuk Yik was assigned to clean up, but he did not finish sweeping due to his thought of toys until he accidentally broke a vase. That was because Yuk Yik didn’t focus on what he was doing. Let’s follow up to see how Yuk Yik would solve this situation. Children will learn to focus on what they do. (Focus/Attention), which is one of the Executive Function (EP) skills through colorful and cute characters that are fun for the whole family to read. Train the children to focus on what they do consistently, a learning skill for living in the future. This children’s picture book promotes children’s brain development (EP).

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected picture books for preschool children whose content is consistent with the four virtues of sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit.

Little Heart Co., Ltd.

ชื่อ / NAME
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER สำนักพิมพ์ลิตเติลฮาร์ท
Little Heart
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER ลิตเติ้ลฮาร์ทเป็นสำนักพิมพ์หนังสือ และสื่อเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กน้อยตั้งแต่ 0 – 6 ขวบ เราจะออกผจญภัยสรรหาหนังสือ และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กคุณภาพดีจากภายในประเทศ และจากต่างประเทศ มาผลิตเพื่อเด็กไทยของเรา
ให้พวกเขาได้มีเครื่องมือสำคัญช่วยพัฒนาสมอง และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเติมโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข
ลิตเติ้ลฮาร์ทเป็นสำนักพิมพ์หนึ่งในเครือบริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายหนังสือชั้นนำของประเทศไทย คุณพ่อ คุณแม่ และคุณครูสามารถพบกับผลิตภัณฑ์ของเราได้ตามร้านหนังสือทั่วประเทศ
เราจะร่วมสร้างความสุข และความสนุกให้กับหัวใจดวงน้อยๆ ของคุณพ่อ คุณแม่ทุกคน…Little Heart is a publisher that produces developmental content and media for children aged 0-6 years old. We must discover and select children’s domestic and international books and products of good quality for supporting Thai children’s development. These are essential tools for children’s brain development and skills needed to be a happy grownup.
Little Heart is under IDC Premier Co., Ltd., the leading publisher and distributor in Thailand. Parents, guardians, and teachers can find our products in bookstores across the country.
We will be prompt to deliver happiness and fun to your children, who are the parents’ little hearts
โทรศัพท์ / TEL +080 575 8176
อีเมล / EMAIL littleheartbook@gmail.com
WEBSITE littleheartbook.com
FACEBOOK littleheartbook
ETC
View Author posts