ช่วยได้ไหมเอ่ยจีโน่ / Gino, Can You Help Me?

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

เรื่องราวของจีโน่มังกรน้อย ที่อาสาช่วยแม่หยิบจับส่งของต่าง ๆ ให้แม่ขณะทำอาหาร และจัดโต้ะ

นิทานเด็ก นิทานกลับหัว 2 ภาษา ภายในเล่มแบ่งเป็น 2 ภาษาแยกกันชัดเจนเรียนรู้ได้ดี อย่างเป็นธรรมชาติ นิทานภาพเล่มนี้ เรียนรู้ศัพท์ของใช้ในห้องครัว ผ่านจีโน่มังกรน้อยน่ารัก

Gino, the little dragon, volunteered to help his mother pass things to her while cooking and setting up tables.

A two-language upside-down children’s storybook is divided into two different languages, which promotes learning naturally. Through the eyes of a cute little dragon named Gino, this picture story teaches the vocabulary for kitchen utensils.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal

หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected storybooks for preschool children whose content is consistent with the four virtues; sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit

PASS AT KIDS PUBLISHING

ชื่อ / NAME
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER พาสแอดคิดส์
PASS AT KIDS PUBLISHING
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER 69/18-19 หมู่ 6 ถนนบรมราชชนนี แขวง/เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
69/18-19, Moo 6, Baromrachachonnee Road, Talingchan, Bangkok, 10170
โทรศัพท์ / TEL 02 881 2840
อีเมล / EMAIL info@passeducation.com
WEBSITE www.passeducation.com
FACEBOOK passeducation
ETC
View Author posts